TÉARMAÍ AGUS COINNÍOLLACHA

Téarmaí agus Coinníollacha

Iarrfar ar na hainmniúcháin tuilleadh eolais a chur ar fáil do na moltóirí i bhfoirm ‘pacáiste gnó’ ag léiriú na hoibre dátheangaí go léir atá déanta acu mar aon leis na pleananna nuálacha atá acu d’úsáid na Gaeilge sa todhchaí roimh Dé Luain, 6 Aibreán 2020

Tá ceithre chatagóir i nGradam Sheosaimh Uí Ógartaigh. Roghnófar gearrliosta ón gceithre chatagóir agus fógrófar iad ag preasócáid i mí Aibreáin.

Roghnófar buaiteoir Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh as buaiteoirí na gceithre chatagóir.

 

Téarmaí agus Coinníollacha:

Ní gá duit a bheith líofa sa Ghaeilge chun páirt a ghlacadh sa Ghradam clúiteach seo.

  • Tá Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh oscailte do chomhlachtaí/d’eagraíochtaí atá cláraithe agus atá i mbun gnó i gCathair na Gaillimhe
  • Ní féidir le comhlachtaí nó eagraíochtaí a bhfuil ag plé go príomha le cur chun cinn na Gaeilge nó ag feidhmiú faoi choinníollacha Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 cur isteach ar Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh
  • Ní féidir le gnólachtaí/eagraíochtaí a bhain an Gradam Sheosaimh Uí Sheosaimh Uí Ógartaigh amach cur isteach air arís.
  • Roghnóidh moltóirí buaiteoir Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh agus níl dul thar bhreith an mholtóra. Tá ceart ag na moltóirí aon iarratas a bhogadh go dtí catagóir eile má tá sé oiriúnach.
  • Aontaíonn na buaiteoirí agus buaiteoirí na gcatagóirí páirt a ghlacadh i bpoiblíocht bainteach leis an nGradam.
  • Caithfear an duais a  úsáid laistigh den  12 mí i ndiaidh don chomhlacht an duais a bhaint amach
  • Tabharfaidh Cumann Tráchtála na Gaillimhe ballraíocht bliana i gCatagóir 2 don bhuaiteoir iomlán. Má tá an comhlacht a bhuafaidh i gcatagóir níos lú, tabharfaidh Cumann Tráchtála na Gaillimhe ballraíocht Catagóir 1 dó ar feadh bliana. Má tá an buaiteoir ina bhall den Chumann Tráchtála cheana féin, bainfear luach ballraíochta Chatagóir 2 de tháille ballraíochta na bliana reatha.