Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh

Tá Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh, Gradam Gnó Dátheangach na Gaillimhe, seacht mbliana déag ar an bhfód i mbliana. Tugann an Gradam seo aitheantas agus údar ceiliúrtha do ghnólachtaí agus d’eagraíochtaí i gcathair na Gaillimhe as an nGaeilge a úsáid ina ngnó ar bhonn laethúil. 

Eagraíonn Gaillimh le Gaeilge Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh i gcomhar leis an Galway Advertiser agus TG4 agus le tacaíocht ó Chumann Tráchtála na Gaillimhe .  Ainmníodh an Gradam in onóir an Uasail Seosamh Ó hÓgartaigh, [nach maireann] ball bunaithe agus rúnaí cuideachta Ghaillimh le Gaeilge.

 

Cén fáth ar fiú cuir isteach ar an nGradam?

 • Cáil náisiúnta agus idirnáisiúnta

Léiríonn páirtíocht sa Ghradam do thiomantas dár gcáil náisiúnta agus idirnáisiúnta mar chathair chultúrtha a láidriú.

 • Stádas Dátheangach

Léiríonn sé do thacaíocht do Stádas Dátheangach do Chathair na Gaillimhe. Cén fáth go n-úsáidfeá an Ghaeilge i do ghnó?

 • Poiblíocht Leathan

Poiblíocht leathan a aimsiú do do ghnó/do d’eagraíocht sna meáin chumarsáide Ghaeilge agus Bhéarla

 • Buntáistí agus Duaiseanna

Is fiú os cionn €23,000 luach iomlán na hurraíochta don Ghradam i mbliana atá curtha ar fáil le cabhair ó na hurraí áitiúla. Bronnfar píosa dealbhóireachta uathúil atá deartha go speisialta ag an ealaíontóir cáiliúil Pádraic Reaney ar bhuaiteoirí na gcatagóirí agus an bhuaiteoir iomlán.

 • Saor in aisce

Níl aon chostas iontrála i gceist agus beidh Gaillimh le Gaeilge ar fáil chun cuidiú leat ó thús deireadh an phróisis.  

Ní gá a bheith líofa sa Ghaeilge chun páirt a ghlacadh sa Ghradam clúiteach seo.

Gheobhaidh an Buaiteoir Iomlán:

 • Pacáiste Fógraíochta ar luach €2,000 ón Galway Advertiser
 • Pacáiste gnó luach €2,000 ó urra a gcatagóir
 • Pacáiste Fógraíochta le TG4
 • Ballraíocht bhliana le Cumann Tráchtála na Gaillimhe* agus le Gaillimh le Gaeilge
 • Píosa dealbhóireachta uathúil deartha go speisialta ag Pádraic Reaney le coinneáil ar feadh bliana

Gheobhaidh Buaiteoirí na gCatagóirí:

 • Pacáiste gnó ar luach €2,000 urraithe ag na gnólachtaí thíosluaite
 • Macsamhail de Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh atá deartha go speisialta ag an ealaíontóir cáiliúil Pádraic Reaney.
 • Poiblíocht fhorleathan agus ardmholadh sna meáin chumarsáide Gaeilge agus Béarla

 

Iontrálacha:

Tá Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2019 dúnta anois. 

Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil le Gaillimh le Gaeilge ar 091 568876 nó seol rphost chuig eolas@gleg.ie. Féach na Téarmaí & Coinníollacha.

Nuacht an Ghradaim

Dátaí Tábhachta- Gradam 2019

 • 29 Eanáir: Seoladh Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2019
 • 22 Feabhra –  Spriocdháta d’Iontrálacha
 • 8 Aibreán – Spriocdháta do na Pacáistí Eolais
 • 24 Aibreán– Preasócáid chun Gearrliosta an Ghradaim a fhógairt
 • 8 & 9 Bealtaine – Paineál Moltóireachta le cuairt a thabhairt ar an nGearrliosta
 • 20 Bealtaine  – Bronnadh Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2019

Painéal Moltóireachta

 • Rónán Ó hÓgartaigh, mac Sheosaimh Uí Ógartaigh (nach maireann), ball bunaithe agus rúnaí cuideachta Ghaillimh le Gaeilge
 • Deirdre Ní Choistín, Léiritheoir/Eagarthóir MOLSCÉAL
 • Freda Nic Giolla Chatháin, Oifigeach Cumarsáide Gaeilge, Gaillimh 2020

Míle buíochas d’Urraí an Ghradaim

Príomhurra an Ghradaim

Urra an Ghradaim

Urraí na gCatagóirí

Miondíol

Seirbhísí

Fáilteachas & Turasóireacht

Comhlachtaí Eile

Urraí Tacaíochta an Ghradaim

Is comhartha ar ardchaighdeán agus sármhaitheasa sa dátheangachas atá anseo do bhuaiteoirí Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh – a bheidh le feiceáil ar a gcuid stáiseanóireachta, bróisiúr agus ar a láithreáin ghréasáin i ndiaidh dóibh buachan.

Rinneadh Forbairt ar an Séala i gcomhar le Bord Fiontar Contae agus Cathrach na Gaillimhe.  Ba thús í an ócáid seo le ceiliúradh ar 21 bhliain d’aois i ngnó do Ghaillimh le Gaeilge