Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh

Tá Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh, Gradam Gnó Dátheangach na Gaillimhe, ocht mbliana déag ar an bhfód i mbliana. Tugann an Gradam seo aitheantas agus údar ceiliúrtha do ghnólachtaí agus d’eagraíochtaí i gcathair na Gaillimhe as an nGaeilge a úsáid ina ngnó ar bhonn laethúil. 

Eagraíonn Gaillimh le Gaeilge Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh i gcomhar leis an Galway Advertiser agus TG4 agus le tacaíocht ó Chumann Tráchtála na Gaillimhe .  Ainmníodh an Gradam in onóir an Uasail Seosamh Ó hÓgartaigh, [nach maireann] ball bunaithe agus rúnaí cuideachta Ghaillimh le Gaeilge.

 

Déan Iontráil INNIU

Tá Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh, Gradam Gnó Dátheangach na Gaillimhe, oscailte d'ainmniúcháin go dtí an 21 Feabhra 2020.

Gliogáil ANSEO chun iontráil a dhéanamh saor in aisce

Cén fáth ar fiú cuir isteach ar an nGradam?

 • Cáil náisiúnta agus idirnáisiúnta

Léiríonn páirtíocht sa Ghradam do thiomantas dár gcáil náisiúnta agus idirnáisiúnta mar chathair chultúrtha a láidriú.

 • Stádas Dátheangach

Léiríonn sé do thacaíocht do Stádas Dátheangach do Chathair na Gaillimhe. Cén fáth go n-úsáidfeá an Ghaeilge i do ghnó?

 • Poiblíocht Leathan

Poiblíocht leathan a aimsiú do do ghnó/do d’eagraíocht sna meáin chumarsáide Ghaeilge agus Bhéarla

 • Buntáistí agus Duaiseanna

Is fiú os cionn €23,000 luach iomlán na hurraíochta don Ghradam i mbliana atá curtha ar fáil le cabhair ó na hurraí áitiúla. Bronnfar píosa dealbhóireachta uathúil atá deartha go speisialta ag an ealaíontóir cáiliúil Pádraic Reaney ar bhuaiteoirí na gcatagóirí agus an bhuaiteoir iomlán.

 • Saor in aisce

Níl aon chostas iontrála i gceist agus beidh Gaillimh le Gaeilge ar fáil chun cuidiú leat ó thús deireadh an phróisis.  

Ní gá a bheith líofa sa Ghaeilge chun páirt a ghlacadh sa Ghradam clúiteach seo.

Gheobhaidh an Buaiteoir Iomlán:

 • Pacáiste Fógraíochta ar luach €2,000 ón Galway Advertiser
 • Pacáiste gnó luach €2,000 ó urra a gcatagóir
 • Pacáiste Fógraíochta le TG4
 • Ballraíocht bhliana le Cumann Tráchtála na Gaillimhe* agus le Gaillimh le Gaeilge
 • Píosa dealbhóireachta uathúil deartha go speisialta ag Pádraic Reaney le coinneáil ar feadh bliana

Gheobhaidh Buaiteoirí na gCatagóirí:

 • Pacáiste gnó ar luach €2,000 urraithe ag na gnólachtaí thíosluaite
 • Macsamhail de Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh atá deartha go speisialta ag an ealaíontóir cáiliúil Pádraic Reaney.
 • Poiblíocht fhorleathan agus ardmholadh sna meáin chumarsáide Gaeilge agus Béarla

 

Iontrálacha:

Tá Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2020 oscailte anois. Gliogáil anseo chun iontráil a dhéanamh ar líne, saor in aisce.

Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil le Gaillimh le Gaeilge ar 091 568876 nó seol rphost chuig eolas@gleg.ie. Féach na Téarmaí & Coinníollacha.

Nuacht an Ghradaim

Dátaí Tábhachta- Gradam 2020

 • 28 Eanáir: Seoladh Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2020 sa Aula Maxima, OÉ Gaillimh
 • 21 Feabhra –  Spriocdháta d’Iontrálacha
 • 6 Aibreán – Spriocdháta do na Pacáistí Eolais
 • 21 Aibreán– Preasócáid chun Gearrliosta an Ghradaim a fhógairt sa PorterShed
 • 13-15 Bealtaine – Paineál Moltóireachta le cuairt a thabhairt ar an nGearrliosta
 • 25/28 Bealtaine  – Bronnadh Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2020 in Óstán an Hardiman

Painéal Moltóireachta

 • Le deimhniú

Míle buíochas d’Urraí an Ghradaim

Príomhurra an Ghradaim

Urra an Ghradaim

Urraí na gCatagóirí

Miondíol

Seirbhísí

Fáilteachas & Turasóireacht

Comhlachtaí Eile

Urraí Tacaíochta an Ghradaim

Is comhartha ar ardchaighdeán agus sármhaitheasa sa dátheangachas atá anseo do bhuaiteoirí Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh – a bheidh le feiceáil ar a gcuid stáiseanóireachta, bróisiúr agus ar a láithreáin ghréasáin i ndiaidh dóibh buachan.

Rinneadh Forbairt ar an Séala i gcomhar le Bord Fiontar Contae agus Cathrach na Gaillimhe.  Ba thús í an ócáid seo le ceiliúradh ar 21 bhliain d’aois i ngnó do Ghaillimh le Gaeilge