Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh

Tá Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh, Gradam Gnó Dátheangach na Gaillimhe, ocht mbliana déag ar an bhfód i mbliana. Tugann an Gradam seo aitheantas agus údar ceiliúrtha do ghnólachtaí agus d’eagraíochtaí i gcathair na Gaillimhe as an nGaeilge a úsáid ina ngnó ar bhonn laethúil. 

Eagraíonn Gaillimh le Gaeilge Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh i gcomhar leis an Galway Advertiser agus TG4 agus le tacaíocht ó Chumann Tráchtála na Gaillimhe .  Ainmníodh an Gradam in onóir an Uasail Seosamh Ó hÓgartaigh, [nach maireann] ball bunaithe agus rúnaí cuideachta Ghaillimh le Gaeilge.

Beidh Gaillimh le Gaeilge ag tabhairt faoi na haerthonnta an Fómhar seo do Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2020. 

Déanfar buaiteoirí na gcatagóirí agus na buaiteoirí iomlána a fhógairt beo ar Galway Talks le Keith Finnegan an 5 agus an 6 Samhain.  Déanfar na fógairtí a shruthú beo ar leathanaigh Facebook Ghaillimh le Gaeilge agus Galway Bay FM chomh maith. 

 

Dátaí Tábhachta- Gradam 2020

 • 28 Meán Fómhair – Spriocdháta do na Pacáistí Eolais
 • 8 Deireadh Fómhair – Fógrófar an Gearrliosta sa Galway Advertiser.
 • 18-19 Deireadh Fómhair– Cuirfidh na Moltóirí agallamh ar an nGearrliosta ar Zoom
 • 5 Samhain: Fógróidh Méara Chathair na Gaillimhe, an Clr Mike Cubbard buaiteoirí na gcatagóirí beo ar Galway Talks, Le Keith Finnegan, Galway Bay FM
 • 6 Samhain:  Tá cuireadh seolta chuig  Jack Chambers TD, Príomh-Aoire an Rialtais & Aire Stáit do Spórt & don Ghaeltacht,  chun fógairt a dhéanamh ar  ‘Buaiteoir iomlán Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh’ beo ar Galway Talks  le Keith Finnegan, Galway Bay FM.

  Painéal Moltóireachta

  • Rónán O hÓgartaigh
  • Freda Nic Giolla Chatháin
  • Fiona Ní Fhlatharta

  Cén fáth ar fiú cuir isteach ar an nGradam?

  • Cáil náisiúnta agus idirnáisiúnta

  Léiríonn páirtíocht sa Ghradam do thiomantas dár gcáil náisiúnta agus idirnáisiúnta mar chathair chultúrtha a láidriú.

  • Stádas Dátheangach

  Léiríonn sé do thacaíocht do Stádas Dátheangach do Chathair na Gaillimhe. Cén fáth go n-úsáidfeá an Ghaeilge i do ghnó?

  • Poiblíocht Leathan

  Poiblíocht leathan a aimsiú do do ghnó/do d’eagraíocht sna meáin chumarsáide Ghaeilge agus Bhéarla

  • Buntáistí agus Duaiseanna

  Is fiú os cionn €23,000 luach iomlán na hurraíochta don Ghradam i mbliana atá curtha ar fáil le cabhair ó na hurraí áitiúla. Bronnfar píosa dealbhóireachta uathúil atá deartha go speisialta ag an ealaíontóir cáiliúil Pádraic Reaney ar bhuaiteoirí na gcatagóirí agus an bhuaiteoir iomlán.

  • Saor in aisce

  Níl aon chostas iontrála i gceist agus beidh Gaillimh le Gaeilge ar fáil chun cuidiú leat ó thús deireadh an phróisis.  

  Ní gá a bheith líofa sa Ghaeilge chun páirt a ghlacadh sa Ghradam clúiteach seo.

  Gheobhaidh an Buaiteoir iomlán:

  • Pacáiste Fógraíochta ar luach €2,000 ón Galway Advertiser
  • Pacáiste gnó luach €2,000 ó urra a gcatagóir
  • Pacáiste Fógraíochta le TG4
  • Ballraíocht bhliana le Cumann Tráchtála na Gaillimhe* agus le Gaillimh le Gaeilge
  • Píosa dealbhóireachta uathúil deartha go speisialta ag Pádraic Reaney le coinneáil ar feadh bliana

  Gheobhaidh Buaiteoirí na gCatagóirí:

  • Pacáiste gnó ar luach €2,000 urraithe ag na gnólachtaí thíosluaite
  • Macsamhail de Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh atá deartha go speisialta ag an ealaíontóir cáiliúil Pádraic Reaney.
  • Poiblíocht fhorleathan agus ardmholadh sna meáin chumarsáide Gaeilge agus Béarla

   

  Iontrálacha:

  Tá Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2020 dúnta d’ainmniúcháin anois. 

  Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil le Gaillimh le Gaeilge ar 091 568876 nó seol rphost chuig eolas@gleg.ie. Féach na Téarmaí & Coinníollacha.

  Nuacht an Ghradaim

  Urraí Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2020

  “Bhí muid thar a bheith bródúil as ár gcultúr agus as ár n-oidhreacht in iarthar na hÉireann agus i nGaillimh ach go háirithe agus theastaigh uainn rud éigin a thabhairt ar ais – theastaigh uainn rud éigin a dhéanamh le cois an tseirbhís atá againn a chur ar fáil. Tá roinnt mhaith cainteoirí dúchais Gaeilge ar fhoireann s’againn agus custaiméirí ar cainteoirí Gaeilge iad chomh maith, mar sin bhí muid ag iarraidh an Ghaeilge a thabhairt isteach inár gcuid oibre. Fuair muid tacaíocht iontach ón bhfoireann ar fad i nGaillimh le Gaeilge.Tá bród orainn a bheith mar chuid den cheiliúradh seo ar an nGaeilge agus tá súil againn leanúint ar aghaidh ní hamháin leis an mbranda dátheangach seo a thógáil ach leis an lucht gnó trí chéile a spreagadh, le cúnamh Dé, chun a gcuid féin a dhéanamh don teanga. Má bhíonn tú ag plé le margaíocht, bíonn ort nádúr ar leith a chruthú nó guth a aithint do do chomhlacht. Caitheann go leor comhlachtaí an   t-uafás ama ag cuardach comhartha féiniúlachta ar leith dóibh féin ach i ndáiríre tá freagra na ceiste díreach os ár gcomhair. Is Éireannaigh muid, tá nádúr ar leith agus guth againn agus ba chóir dúinn ár dteanga féin a cheiliúradh. Is é an rud is tábhachtaí a d’fhéadfadh muid a dhéanamh dár gcustaiméirí ná iad a chur ar a gcompord, meas a léiriú orthu agus freastal ar a gcuid riachtanas – cén chaoi ab fhearr leis seo a dhéanamh ná ligint dóibh labhairt linn ina dteanga féin?”

  Vivienne Molloy, Sweeney Oil, Buaiteoir iomlán Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2019

  “Bhí ríméad orainn Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2018 a bhuachan, is mór an rud é an gradam seo ag ár bhfoireann de bharr go bhfuil muid ag obair i dtreo gnó dátheangach le 4 bliana anuas. Agus an gradam iomlán bainte againn i mbliana, tugann sé aitheantas don díograis agus don tiomantas atá againn i leith na Gaeilge agus i leith chur chun na Gaillimhe agus í mar chathair dhátheangach na hÉireann.”

  Emma Dillion-Leetch, The Connacht Hotel, Buaiteoir iomlán Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2018

  Míle buíochas d’Urraí an Ghradaim

  Príomhurra an Ghradaim

  Urra an Ghradaim

  Urraí na gCatagóirí

  Miondíol

  Seirbhísí

  Fáilteachas & Turasóireacht

  Comhlachtaí Eile

  Urraí Tacaíochta an Ghradaim