Fáilte 

Tá saol laethúil Ghaillimh le Gaeilge athraithe go mór, mar is amhlaidh do bheagnach chuile
ghnólacht agus eagraíocht ar fud na cruinne.
Tá muid ar fad ag oibriú ó bhaile agus ag coinneáil i dteagmháil lena chéile, lenár mballraíocht  cairde agus lenár gcliaint ar líne agus ar an bhfón.
Cuireann muid seirbhís aistriúcháin agus comhairliúcháin ar fáil –  ag díriú ár gcuid oibre i dtreo úsáid na Gaeilge a mhéadú ar líne.
Tá sé ag feidhmiú mar aghaidh siopaí na Gaillimhe faoi láthair.
Oibríonn Gaillimh le Gaeilge i gcomhar le Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Cumann Tráchtála na Gaillimhe agus grúpaí eile chun Stádas Dátheangach na Cathrach a fhorbairt agus a threisiú.

Léigh níos mó

Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2020 

Beidh Gaillimh le Gaeilge ag tabhairt faoi na haerthonnta an Fómhar seo do ghradam gnó dátheangach na Gaillimhe – Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh.

Déanfar buaiteoirí na gcatagóirí agus na buaiteoirí foriomlána a fhógairt beo ar Galway Talks le Keith Finnegan ar Galway Bay FM an 5 agus an 6 Samhain.  Déanfar na fógairtí a shruthú beo ar leathanaigh Facebook Ghaillimh le Gaeilge agus Galway Bay FM chomh maith.

Gliogáil ANSEO

Cairde Ghaillimh le Gaeilge

Cabhraigh linn an Ghaeilge a chur chun cinn i gCathair Dhátheangach na hÉireann.

Léigh níos mó