Fáilte 

Tá saol laethúil Ghaillimh le Gaeilge athraithe go mór, mar is amhlaidh do bheagnach chuile
ghnólacht agus eagraíocht ar fud na cruinne.
Tá muid ar fad ag oibriú ó bhaile agus ag coinneáil i dteagmháil lena chéile, lenár mballraíocht  cairde agus lenár gcliaint ar líne agus ar an bhfón.
Cuireann muid seirbhís aistriúcháin agus comhairliúcháin ar fáil –  ag díriú ár gcuid oibre i dtreo úsáid na Gaeilge a mhéadú ar líne.
Tá sé ag feidhmiú mar aghaidh siopaí na Gaillimhe faoi láthair.
Oibríonn Gaillimh le Gaeilge i gcomhar le Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Cumann Tráchtála na Gaillimhe agus grúpaí eile chun Stádas Dátheangach oifigiúil na Cathrach a fhorbairt agus a threisiú.

Léigh níos mó

Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2020 

Ar an  (6 Samhain 2020) leis an lucht éisteachta is mó ariamh, le breis agus 45,000 duine ag éisteacht, d’fhógair Leas-Mhéara Chathair na Gaillimhe, an Comhairleoir Colette Connolly, The Kings Head, An tSráid Ard, Gaillimh mar bhuaiteoirí foriomlán Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh –  BEO ar Galway Talks le Keith Finnegan ar Galway Bay FM.

Is iad Gaillimh le Gaeilge, i gcomhpháirtíocht leis an Galway Advertiser agus TG4 agus le tacaíocht speisialta ó Chumann Tráchtála na Gaillimhe a reáchtálann Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh – an gradam dá shórt is faide atá ar an bhfód in Éirinn. B’éigeán don Ghradam athrú ó bhonn  agus bogadh go dtí  sceideal nua san Fhómhar de bharr COVID-19.

Tar éis seacht n-iarratas is fiche a bheith faighte, aon iomaitheoir déag sa bhabhta ceannais, ceithre chatagóir, agus dhá bhabhta de mholtóireacht fhíorúil, ainmníodh The Kings Head mar bhuaiteoir na catagóire ‘Turasóireacht agus Fáilteachas’, urraithe ag Fáilte Ireland, agus ba iad a chroch leo an Príomh-Ghradam féin faoi dheireadh.

Gliogáil ANSEO

Cairde Ghaillimh le Gaeilge

Cabhraigh linn an Ghaeilge a chur chun cinn i gCathair Dhátheangach na hÉireann.

Léigh níos mó