Fáilte 

Tá saol laethúil Ghaillimh le Gaeilge athraithe go mór, mar is amhlaidh do bheagnach chuile
ghnólacht agus eagraíocht ar fud na cruinne.
Tá muid ar fad ag oibriú ó bhaile agus ag coinneáil i dteagmháil lena chéile, lenár mballraíocht  cairde agus lenár gcliaint ar líne agus ar an bhfón.
Cuireann muid seirbhís aistriúcháin agus comhairliúcháin ar fáil –  ag díriú ár gcuid oibre i dtreo úsáid na Gaeilge a mhéadú ar líne.
Tá sé ag feidhmiú mar aghaidh siopaí na Gaillimhe faoi láthair.
Oibríonn Gaillimh le Gaeilge i gcomhar le Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Cumann Tráchtála na Gaillimhe agus grúpaí eile chun Stádas Dátheangach na Cathrach a fhorbairt agus a threisiú.

Léigh níos mó

Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2020 

Tá ríméad ar Ghaillimh le Gaeilge a fhógairt gur éirigh le 11 ainmní bheith roghnaithe do ghearrliosta Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2020.   Ag cruinniú a reáchtáladh thar Zoom, rinne na Moltóirí neart plé maidir le cé na gnólachtaí le roghnú le dul ar aghaidh chuig an gcéad chéim eile den Ghradam agus céim amháin eile chun cinn a ghlacadh i dtreo bheith mar Threibh Nua na Gaillimhe. Déantar an Gradam a eagrú ag Gaillimh le Gaeilge i gcomhar leis an Galway Advertiser agus TG4, agus le tacaíocht ó Chumann Tráchtála na Gaillimhe.

Gliogáil ANSEO

Cairde Ghaillimh le Gaeilge

Cabhraigh linn an Ghaeilge a chur chun cinn i gCathair Dhátheangach na hÉireann.

Léigh níos mó