Useful Phrases

Following is a list of useful phrases that can be used in correspondence and in conversation and you conducting business in Irish. If you require any other translations that are not listed here, please contact us on 091 568876 or eolas@gleg.ie.

Beannachtaí Ginearálta:

Dia Duit – Hello
Dia’s Muire duit – Hello (reply to Dia duit)
Cén chaoi a bhfuil tú? – How are you?
Tá mé go maith – I’m fine
Go raibh míle maith agat – Thank you very much
Slán go fóill  – Goodbye

Ar an bhFón:

Dia duit, Máire anseo –  Hello, Mary here
Dia ‘s Muire duit  –  Hello (reply to Dia duit)
Coinnigh an líne le do thoil – Hold the line please
An féidir liom teachtaireacht a thógáil? – Can I take a message?
Níl sí anseo faoi láthair – She is not here at the moment
Go raibh maith agat – Thank you
Slán –  Goodbye

Glórphost:

Roghnaigh teachtaireacht a oireann duit féin:

(1) Seán here…I am not available at the moment to take your call. Please leave a message – Go raibh maith agat. (Thank you)

(2) Dia Duit, [pronounced Dia Dhuit]  Seán anseo, I am not available at the moment to take your call. 
       Fág teachtaireacht, go raibh maith agat.- Hello, Séan here, I am not available at the moment to take your
       call. Please leave a message, thank you.
(3) Dia Duit, Seán anseo, níl mé ar fáil faoi láthair le do ghlaoch a thógáil. Fág teachtaireacht,
      go raibh maith agat.- Hello, Séan here, I am not available at the moment to take your call. Please leave a
      message, thank you.
Beannachtaí do Litreacha:

Litir Phearsanta:

Beannacht:
A Mháire / A Phádraig

Tá críoch leis an ríomhphost neamhfhormálta chomh maith:

Slán go fóill – Bye for now
Ádh Mór – Good Luck

Litir Fhoirmeálta:

A Chara –   (Dear) Sir/Madam
A Eagarthóir, a chara – Dear Editor
A Dhuine Uasail – Dear Sir
A Bhean Uasal – Dear Madam
A Bhainisteoir, a chara – Dear Manager
A Phádraig, a chara – Dear Pádraig
A Mháire, a chara – Dear Máire
A Aire, a chara, –  Dear Minister

Ag cur críoch leis an litir – Go foirmeálta

Is mise, le meas  – ( I am) yours respectfully
Is mise, le hArdmheas – (I am) with highest regard (Signing off with this greeting means you hold the person in question in high esteem)
Le gach dea-ghuí – With every good wish
Le dea-mhéin – With kind regards
Teachtaireachtaí as Oifig – Don Ríomhphost
Tá mé as an oifig  – I am out of the office
Beidh mé ar ais san oifig ar an… I will back in the Office on the…
Bain taitneamh as do chuid laethanta saoire – Enjoy your holidays
Beidh mé i dteagmháil leat tar éis an dáta sin – I will be in touch with you after this date
Ag déanamh do Gnó trí Ghaeilge:
Ba mhaith liom tuilleadh eolais a fháil faoi… – I would like some more information about …
An féidir liom mo ghnó a dhéanamh trí Ghaeilge? – Can I do my business through Irish?
Cén praghas atá ar seo?   – What price will that be?
Cad iad na roghanna eile atá agaibh? – What other options do you have?
Tá sé ina mhargadh! – It’s a deal!
Céard é an bealach is fearr le tabhairt faoi? – What’s the best way to go about it?
An féidir liom mo thicéad a cheannacht uait anseo? – Can I buy my ticket here?
Ba mhaith liom coinne a dhéanamh do thráthnóna Dé Luain, an bhfuil tú saor ag an am sin? – I would like to make an appointment for Monday afternoon, are you free then?
Gaeilge do Lá na Máithreacha:  Happy Mothers Day_Suíomh Gleg_15
Lá na Máithreacha – Mother’s Day
Beannachtaí Lá na Máithreacha oraibh go léir – Happy Mothers’ day to all
Tabhair aire di – Take care of her
Is lá speisialta é, Lá na Máithreacha – Mother’s day is a special day.
Bain sult as Lá na Máithreacha – Enjoy Mother’s Day
Is duine speisialta í do mháthair – Your Mother is special

Gaeilge do Lá Fhéile Pádraig: Seamróg_Suíomh Gleg_15

Lá Fhéile Pádraig – Saint Patrick’s Day
Beannachtaí na Féile Pádraig oraibh! – St. Patrick’s Day blessings upon you.
Paráid Lá ‘le Pádraig – St. Patrick’s Day Parade
Bain sult as Lá Fhéile Pádraig – Enjoy St. Patrick’s Day
Lá Fhéile Pádraig Sona Duit! – Happy St. Patrick’s Day! (Singular)
Lá Fhéile Pádraig Sona Daoibh! – Happy St. Patrick’s Day! (Plural)
Is Éireannach mé! – I’m Irish!
Seamróg – Shamrock
Caith do sheamróg ar Lá Fhéile Pádraig – Wear your shamrock on St. Patrick’s Day
Déan ceiliúradh ar Lá Fhéile Pádraig – Celebrate on St. Patrick’s Day
Sláinte agus táinte! – Health and wealth!
Go raibh maith agat. – Thank you.
Tá fáilte romhat. – You’re welcome.
Tír gan teanga, tír gan anam. – A country without a language, a country without a soul.
Give ‘An Ghaeilge’ a go for ‘Lá Fhéile Pádraig’