#GRMAGaillimh

Sheol an Comhairleoir John Walsh, agus é ag déanamh ionadaíochta thar ceann Mhéara Chathair na Gaillimhe, scéim phíolótach #GRMAGaillimh sa Treasure Chest mar chuid den cheiliúradh ar Sheachtain na Gaeilge.

Rinne dhá ghnó cáiliúil anseo sa chathair teagmháil le Gaillimh le Gaeilge leis an smaoineamh gur mhaith an rud fostaithe i ngnólachtaí na cathrach a spreagadh chun frásaí beaga simplí Gaeilge a úsáid agus iad i mbun gnó le hashTag copycustaiméirí.

Tá an scéim #GRMAGaillimh eagraithe ag Gaillimh le Gaeilge le tacaíocht ó Chumann Tráchtála na Gaillimhe, Chumann Ghnó Chathair na Gaillimhe agus An Cheathrú Mheánaoisesach. Dearadh an scéim   chun baill de lucht gnó na Gaillimhe atá ar bheagán Gaeilge a spreagadh leis an nGaeilge a úsáid go laethúil ina gcuid gnólachtaí.

<a href=”http://www.gleg.ie/tograi/grmagaillimh/”><img src=”http://www.gleg.ie/wp-content/uploads/hashtag_web_beag2.jpg”/>

web#GRMAG_Pic2

An Comhairleoir John Walsh ag déanamh ionadaíochta thar ceann Méara Chathair na Gaillimhe, Brendan Holland, Holland’s, Mary Bennett, Treasure Chest agus Iggy Ó Muircheartaigh, Cathaoirleach Ghaillimh le Gaeilge ag seoladh #GRMAGaillimh i Siopa Treasure Chest. Is scéim phíolótach í #GRMAGaillimh chun lucht gnó na Gaillimhe a spreagadh leis an nGaeilge a úsáid go laethúil ina gcuid gnólachtaí.

web#GRMAG_Pic3

Cormac McGuckian, Cumann Gnó Chathair na Gaillimhe, Maeve Joyce, Cumann Tráchtála na Gaillimhe, Iggy Ó Muircheartaigh, Cathaoirleach Ghaillimh le Gaeilge agus Ailish Bhreathanach, Comhairle Cathrach na Gaillimhe ag seoladh #GRMAGaillimh i Siopa Treasure Chest. Is scéim phíolótach í #GRMAGaillimh chun lucht gnó na Gaillimhe a spreagadh leis an nGaeilge a úsáid go laethúil ina gcuid gnólachtaí.

Tá leagan Béarla agus litriú foghraíochta leis na frásaí simplí Gaeilge seo atá éasca le húsáid don té nach bhfuil Gaeilge acu agus don té a bhfuil Gaeilge acu. Tá físeán gairid á eisiúint leis chomh maith, a léiríonn na frásaí in úsáid. Is í an aidhm atá leis an scéim seo ná an teanga labhartha a bheith i lár an aonaigh ar shráideanna na Gaillimhe ionas go gcloisfidh agus go mothóidh cuairteoirí agus muintir na Gaillimhe araon an carachtar dátheangach atá ag ‘Gaillimh |Galway’.

Déanfaidh Gaillimh le Gaeilge na leabhráin a scaipeadh sna seachtainí atá amach romhainn agus is féidir leat an físeán a fheiceáil ar shuíomh Ghaillimh le Gaeilge. www.gleg.ie

Chamber_web GCBA LQ_logo