Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh

Gradam Gnó Dátheangach na Gaillimhe

Tá Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh, Gradam Gnó Dátheangach na Gaillimhe, sé bliana déag ar an bhfód i mbliana. Tugann an Gradam seo aitheantas agus údar ceiliúrtha do ghnólachtaí agus d’eagraíochtaí i gcathair na Gaillimhe as an nGaeilge a úsáid ina ngnó ar bhonn laethúil. 

gradam2017-iomha

Eagraíonn Gaillimh le Gaeilge Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh i gcomhar leis an Galway Advertiser agus le tacaíocht ó Chumann Tráchtála na Gaillimhe.  Ainmníodh an Gradam in onóir an Uasail Seosamh Ó hÓgartaigh, [nach maireann] ball bunaithe agus rúnaí cuideachta Ghaillimh le Gaeilge.

Is deis iontach í seo do ghnólachtaí le bheith i lár an aonaigh mar ghnólacht/chomhlacht/eagraíocht atá bródúil as a bheith ag úsáid na Gaeilge ina ghnó. 

Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh – Cén fáth ar fiú cuir isteach air?
Cáil náisiúnta agus idirnáisiúnta – Léiríonn páirtíocht sa Ghradam do thiomantas dár gcáil náisiúnta agus idirnáisiúnta mar chathair chultúrtha a choinneáil agus láidriú
• Léiríonn sé do thacaíocht do Stádas Dátheangach do Chathair na Gaillimhe
Poiblíocht leathan do do ghnó/do d’eagraíocht sna meáin chumarsáide Ghaeilge agus Bhéarla
Buntáistí agus Duaiseanna – Is fiú os cionn €23,000 luach iomlán na hurraíochta don Ghradam i mbliana atá curtha ar fáil le cabhair ó na hurraí áitiúla. Bronnfar píosa dealbhóireachta uathúil atá deartha go speisialta ag an ealaíontóir cáiliúil Pádraic Reaney ar bhuaiteoirí na gcatagóirí agus an bhuaiteoir iomlán.
Saor in aisce – Níl aon chostas iontrála i gceist agus beidh Gaillimh le Gaeilge ar fáil chun cuidiú leat ó thús deireadh an phróisis.

Ní gá a bheith líofa sa Ghaeilge chun páirt a ghlacadh sa Ghradam clúiteach seo. Gliogáil anseo chun iontráil a dhéanamh ar líne. 

Breathnaigh ar an físeán gairid seo a leanas chun an atmaisféar a bhlaiseadh ag ócáid Bhronnta Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2017.

 

 

Buntáisí a bhaineann leis an nGaeilge a úsáid i do ghnó:

  • Cruthaíonn an teanga dea-mhéin ar chostas íseal – tá go leor Éireannach an-báúil don Ghaeilge faoi láthair, agus fonn orthu í a thuiscint agus a fhoghlaim.
  • Meallann an teanga custaiméirí nua i measc lucht labhartha agus foghlama na teanga ach go háirithe – tá bunús custaiméara láidir ag cathair na Gaillimhe, agus roghnóidh go leor acu gnó a bhaineann úsáid as an nGaeilge thar gnó eile nach n-úsáideann.
  •  Is féidir le húsáid na teanga íomhá dhifriúil a léiriú agus meas d’earraí agus do sheirbhís den scoth.
  • Meallann sé turasóirí – is mian le turasóirí a bheith in áit a bhfuil cuma agus atmaisféar éagsúil agus uathúil ag baint leis.
  • Déanann an Ghaeilge uathúlacht chultúrtha na Gaillimhe a neartú. Bígí linn lena cur i lár an aonaigh agus muid ag druidim i dtreo ár mblian mar Phríomhchathair Chultúrtha na hEorpa 2020.

Tá Gradam 2018 oscailte anois, gliogáil anseo chun iontráil a dhéanamh ar líne. 

PRÍOMHURRA AN GHRADAIM

Advertiser_Nua

 

 

 

 

 

 

URRAÍ AN GHRADAIM

TG4_New_Logo_web  
   
Failte Ireland web gbfm web
logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URRAÍ TACAÍOCHTA AN GHRADAIM
ARO_logo
 

 

 

 

 

 
 #GradamGleG