Bunús Logainm

Seo liosta de na logainmneacha Gaeilge atá le feiceáil i gCathair na Gaillimhe.   Seo sampla de na logainmneacha atá liostáilte.

Logainm Brí
   
Barr Taoide An suíomh in aice le Cuan na Gaillimhe
Ceann Boirne Ba ‘Ceann Boirne’ an t-ainm a bhí tugtha ar an teach a leagadh chun na hÁrasáin a thógáil.
Cairéal Mór Bhí caireál (Quarry) ar an suíomh tráth.
Cor Boise Tá Cor Boise suite i nGleann na hAille ar Bhóthar Thuama.Baineann sé leis an ainm ‘Bos le hÉadan’– Tá teach fós sa cheantar leis an ainm ‘Bos le hÉadan’. Chuir Peadar O’Dowd in iúl gurb ‘Bos le hÉadan’ an t-ainm a bhí ar an áit úd tráth. Bhí an nós ag daoine agus iad ag taisteal go Gaillimh bos a chur le héadan nuair a fuair siad amharc ar Ghaillimh – ag glacadh buíochas le Dia gur shroich siad an áit slán sábháilte!
Cúirt Bhreac Bunaithe ar an mBaile Fearann ‘An Gleann Breac’
Gort Léinn Tá an Suíomh ar Bhóthar Mhuine Mheá in aice le Dún Léinn. Baineann an t-ainm Gort Léinn le hainm an tsuímh in aice leis.
Sruthán Tá Sruthán Mhuirlinne suite ar an mBaile Bán. Tá an suíomh in aice le Béal Srutha agus Muirlinn.
Túr an tSáile Tá an suíomh lonnaithe ar Bhóthar Loch a’ tSáile
Turnóg Limekiln le fáil ar an suíomh – Tornóg an t-ainm Gaeilge ar Limekiln
Sliabh Bán An suíomh lonnaithe ag Baile Bán
Loch Lurgan ‘Lurgan’ an sean-ainm a bhí ar chuan na Gaillimhe tráth.
Geata an Eolais An suíomh lonnaithe trasna an bhóthair ón Ollscoil
Croit na Mara Lonnaithe in aice leis an bhfarraige
City Point/Rinn na Cathrach An t-ionad gnó lonnaithe i lár na Cathrach.
Cúlgharraí Ainm an tsuímh roimhe seo ‘Backgarden’