An Coiste Logainmneacha

Is togra é an Coiste Logainmneacha a bunaíodh i 1992 chun dul i ngleic leis an bhfadhb ar a thug Iar-Aire sa Roinn Chomhshaoil an ‘Tuscany Downs’ Syndrome – eastáit tithíochta nua á n-ainmniú le hainmneacha nach bhfuil aon bhaint acu leis an timpeallacht, stair na háite nó teanga na háite, ar nós ‘Tuscany Downs’. Bunaíodh An Coiste Logainmneacha chun ainmneacha oiriúnacha Gaeilge a thabhairt do thógálaithe eastát tithíochta nua sa chathair.

Tá ionadaithe ar an gCoiste ó eagraíochtaí éagsúla sa chathair le cúlraí agus saineolas éagsúla, ionas go mbeidh ainmneacha á roghnú agus baint acu leis an gceantar ina bhfuil siad, chomh maith le timpeallacht fhisiciúil na cathrach. Déanann an Coiste ainmneacha i nGaeilge a mholadh, atá simplí go leor gur féidir le daoine nach bhfuil Gaeilge acu iad a fhuaimiú. I measc na n-eastát atá ainmnithe ag an gCoiste tá Cluainín – Cluneen (Little Meadow), Sáilín – Saw leen (Little Heel), An Logán – An Lug On (Little Hollow) agus Luí na Gréine – Lee na Grain Ya (Setting of the Sun).  Ní hamháin go bhfuil na hainmneacha ag luí leis an gceantar ina bhfuil an t-eastát, ach tá siad ag cur le cothú timpeallachta dhátheangaí.

Tá 99% d’eastáit i gcathair na Gaillimhe ainmnithe i nGaeilge inniu. Tá áiteanna eile in Éirinn ag déanamh aithris ar shampla na Gaillimhe agus ag bunú coiste dá gcuid féin.

Guíonn muid gach rath orthu!