Stádas Dátheangach do Ghaillimh – Ráiteas ó Chathaoirleach Ghaillimh le Gaeilge, An Dr Iognáid Ó Muircheartaigh

Dúirt an Dr Iognáid Ó Muircheartaigh, Cathaoirleach Ghaillimh le Gaeilge:

“Taispeánann sé an t-ómós is cuí don Ghaeilge i gCathair na Gaillimhe gurb é Uachtarán na hÉireann, Micheál D. Ó hUigínn, a bheidh i bhfeighil an tsearmanais i gComhairle Cathrach na Gaillimhe le ceiliúradh a dhéanamh ar chathair na Gaillimhe as a bheith ainmnithe mar Chathair dhátheangach.

Uachtaran-GleG-Chamber

Ó Chlé: Gearóidín Hynes, Gaillimh le Gaeilge, Caitlín Nic an Ultaigh, Stiúrthóir Ghaillimh le Gaeilge, Iggy Ó Muircheartaigh, Cathaoirleach Ghaillimh le Gaeilge, Uachtarán na hÉireann, Micheál D. Ó hUigínn, Bríd Ní Chonghóile, Gaillimh le Gaeilge, Pádraig Ó Beaglaoich, Stiúrthóir Ghaillimh le Gaeilge agus Frank Greene, Uachtarán Chumann Tráchtála na Gaillimhe.

Dearbhú atá sa stádas speisialta seo do thodhchaí na Gaeilge sa chathair agus deimhníonn sé an tábhacht eacnamaíochta agus chultúrtha atá leis an teanga. Tá tionchar leanúnach ag an nGaeltacht ar Chathair na Gaillimhe, ar a féiniúlacht chultúrtha agus theangeolaíoch. Téann suíomh na cathrach – gar don Ghaeltacht is mó sa tír – chun a leasa eacnamaíochta freisin. Ní hamháin gur fiú os cionn €136  milliún in aghaidh na bliana an Ghaeilge do Chathair agus do Chontae na Gaillimhe, ach cuireann sí go mór leis an eispéireas cultúrtha a fhaigheann cuairteoirí ar Shlí an Atlantaigh Fhiáin mar go gcloiseann said an teanga agus go bhfeiceann said muintir na Gaillimhe á húsáid mar chuid dá saol laethúil. Tá an Ghaeilge lárnach freisin i gcothú atmaisféar beo fuinniúil na Gaillimhe agus i gcáil na cathrach mar chathair chultúrtha, agus is cinnte gur chuidigh úsáid fhorleathan na Gaeilge sa chathair le Gaillimh áit a bhaint amach ar ghearrliosta Phríomhchathair Chultúir na hEorpa 2020.

Bhí an stádas dátheangach ar cheann de phríomhspriocanna Ghaillimh  le Gaeilge  agus muid i mbun ár gcuid oibre ag cur na Gaeilge  chun cinn  sa chathair. Ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil le Méara Chathair na Gaillimhe, an Comhairleoir Frank Fahy as ucht an sprioc seo a thiomáint agus le Comhairleoirí Cathrach na Gaillimhe as ucht a gcuid dtacaíocht anuas tríd na blianta. Tá ár mbuíochas tuillte chomh maith do Brendan McGrath, Príomhfheidhmeannach, na Comhairle Cathrach.  Táimid ag súil go mór leis an ród amach romhainn, agus cathair na Gaillimhe aitheanta go háitiúil, go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta mar chathair le stádas speisialta dátheangach aici.”

Catagóir/Category: Uncategorized

Comments are closed.