Foclóir/Acmhainní Ar Líne

Seo chugat liosta  de na suíomhanna gréasáin ar líne a chabhróidh  leat an Ghaeilge a úsáid i do ghnó agus i do shaol laethúil. Má tá tuilleadh eolais nó moltaí uait,  déan teagmháil linn ar 091 568876 nó eolas@gleg.ie.

Má tá aon suíomhanna eile a  cheapann tú a bheadh úsáideach dóibh siúd ar mhian leo an Ghaeilge a úsáid nó a fhoghlaim, cuir ar an eolas muid agus fáilte.