Seirbhísí

Díríonn obair Ghaillimh le Gaeilge ar an méid Gaeilge scríofa atá le feiceáil ar fud na cathrach a mhéadú agus cuirtear sin i gcrích trí sheirbhísí aistriúcháin, agus trí thacaíocht ghinearálta a chur ar fáil chun cur ar chumas an phobail ghnó comharthaí, cinnlitreacha, suíomh greasáin, biachláir dhátheangacha ‘srl., a fhorbairt. Má tá tuilleadh eolais uait, ná bíodh aon drogall ort teagmháil a dhéanamh linn ar 091 568876 nó eolas@gleg.ie

 

Róisín Nic Dhonnacha, EmployAbility, Pauline O'Dwyer, EmployAbility, An Comhairleoir Declan McDonnell, Méara na Gaillimhe, An Comhairleoir Declan McDonnell agus a bhean Mary McDonnell agus Séamas Ó Direáin i láthair ag Lón Gnó Ghaillimh le Gaeilge i Vina Mara.