Féile Idirnáisiúnta Ealaíon na Gaillimhe

05/07/2017

DÚN NA mBAN TRÍ THINE—Léiriú de chuid na Taibhdheirce i gcomhair le hOllscoil na hÉireann Gaillimh mar chuid d’Fhéile Idirnáisiúnta Ealaíon na Gaillimhe –Ar siúl ón 13 go dtí 22 Iúil 2017.

Catagóir/Category: Uncategorized

Rásaí na Gaillimhe

04/07/2017

Tá Rásaí na Gaillimhe beagnach linn! Tá Gaillimh le Gaeilge ag glaoch ar GHAILLIMH an Ghaeilge a úsáid i rith na féile. Is féidir leat í a úsáid ar chomharthaí, ar bhiachláir, sna meáin shóisialta agus i bpoiblíocht.

Catagóir/Category: Uncategorized

DEIS Meitheamh 2017

30/06/2017

Na Scéalta is déanaí ó Ghaillimh le Gaeilge

A6 ad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catagóir/Category: Nuachtlitir

DEIS – Bealtaine 2017

25/05/2017

Na Scéalta is déanaí ó Ghaillimh le Gaeilge

Catagóir/Category: Nuachtlitir

Gradam 2017 – Cad a dúirt na buaiteoirí

25/05/2017

“Bhí ríméad orainn a bheith ainmnithe mar Bhuaiteoirí Iomlána Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2017. Tá an Ghaeilge mar chuid lárnach dár gcultúr agus dár n-oidhreacht agus mar cheann de na bhfoirgnimh phoiblí is mó sa chathair le breis agus 10 milliún custaiméir ag teacht isteach gach bliain, tá an-bhród orainn gur féidir linn tacú leis an nGaeilge. Go háirithe agus stádas dátheangach bronnta ar an gCathair agus Gaillimh ainmnithe mar Phríomhchathair Chultúir na hEorpa 2020.

Catagóir/Category: Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh

Ionad na Faiche Móire, fógartha mar ‘Treibh Nua na Gaillimhe’ ag Bronnadh Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2017

16/05/2017

Ceann de shiopalanna móra iarthar na hÉireann – Ionad na Faiche Móire/Eyre Square Centre i gceartlár chathair na Gaillimhe – ainmnithe mar ‘Threibh Nua na Gaillimh don Bhliain 2017’.

Catagóir/Category: Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh

DEIS Aibreán 2017

02/05/2017

 Na scéalta is déanaí ó Ghaillimh le Gaeilge

Catagóir/Category: Nuachtlitir

Gearrliosta Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh, 2017 ainmnithe

12/04/2017

D’fhógair Méara Chathair na Gaillimhe, an Comhairleoir Noel Larkin, na gnólachtaí atá ar Ghearrliosta Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh ag preasócáid in Ionad na Faiche Móire inniu. Ainmníodh dhá cheann déag de ghnólachtaí agus d’eagraíochtaí ó earnálacha éagsúla ar Ghearrliosta na bliana seo – is dreamanna iad seo a bhfuil an Ghaeilge fite fuaite ina scéal féin. Tá Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh á eagrú le 15 bliana anuas ag Gaillimh le Gaeilge i gcomhar leis an Galway Advertiser agus le tacaíocht ó Chumann Tráchtála na Gaillimhe; déantar ceiliúradh ann ar na sáriarrachtaí a dhéanann an lucht gnó i nGaillimh agus iad ag baint úsáid as an nGaeilge ina gcuid oibre. 

Catagóir/Category: Gradamg

Plean Teanga don Ghaeilge i do cheantar. Tá deis agat páirt a ghlacadh.

07/04/2017

Beidh tús á chur go luath le hobair ar Phlean Teanga i do cheantar le húsáid na Gaeilge a neartú agus a threisiú. Beidh an obair seo á dhéanamh mar chuid den phróiseas pleanála teanga atá ar siúl sa Ghaeltacht faoi láthair. Tá sé mar sprioc ag an bpróiseas sin tacú níos fearr leis an nGaeilge mar theanga pobail agus teaghlaigh i gceantair Ghaeltachta.

Catagóir/Category: Uncategorized

An Ghaeilge don Cháisc

05/04/2017

Beannachtaí na Cásca ~ Easter Greetings

Catagóir/Category: News