DEIS – Bealtaine 2017

25/05/2017

Na Scéalta is déanaí ó Ghaillimh le Gaeilge

Catagóir/Category: Nuachtlitir

Gradam 2017 – Cad a dúirt na buaiteoirí

25/05/2017

“Bhí ríméad orainn a bheith ainmnithe mar Bhuaiteoirí Iomlána Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2017. Tá an Ghaeilge mar chuid lárnach dár gcultúr agus dár n-oidhreacht agus mar cheann de na bhfoirgnimh phoiblí is mó sa chathair le breis agus 10 milliún custaiméir ag teacht isteach gach bliain, tá an-bhród orainn gur féidir linn tacú leis an nGaeilge. Go háirithe agus stádas dátheangach bronnta ar an gCathair agus Gaillimh ainmnithe mar Phríomhchathair Chultúir na hEorpa 2020.

Catagóir/Category: Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh

Ionad na Faiche Móire, fógartha mar ‘Treibh Nua na Gaillimhe’ ag Bronnadh Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2017

16/05/2017

Ceann de shiopalanna móra iarthar na hÉireann – Ionad na Faiche Móire/Eyre Square Centre i gceartlár chathair na Gaillimhe – ainmnithe mar ‘Threibh Nua na Gaillimh don Bhliain 2017’.

Catagóir/Category: Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh

DEIS Aibreán 2017

02/05/2017

 Na scéalta is déanaí ó Ghaillimh le Gaeilge

Catagóir/Category: Nuachtlitir

Gearrliosta Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh, 2017 ainmnithe

12/04/2017

D’fhógair Méara Chathair na Gaillimhe, an Comhairleoir Noel Larkin, na gnólachtaí atá ar Ghearrliosta Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh ag preasócáid in Ionad na Faiche Móire inniu. Ainmníodh dhá cheann déag de ghnólachtaí agus d’eagraíochtaí ó earnálacha éagsúla ar Ghearrliosta na bliana seo – is dreamanna iad seo a bhfuil an Ghaeilge fite fuaite ina scéal féin. Tá Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh á eagrú le 15 bliana anuas ag Gaillimh le Gaeilge i gcomhar leis an Galway Advertiser agus le tacaíocht ó Chumann Tráchtála na Gaillimhe; déantar ceiliúradh ann ar na sáriarrachtaí a dhéanann an lucht gnó i nGaillimh agus iad ag baint úsáid as an nGaeilge ina gcuid oibre. 

Catagóir/Category: Gradamg

Plean Teanga don Ghaeilge i do cheantar. Tá deis agat páirt a ghlacadh.

07/04/2017

Beidh tús á chur go luath le hobair ar Phlean Teanga i do cheantar le húsáid na Gaeilge a neartú agus a threisiú. Beidh an obair seo á dhéanamh mar chuid den phróiseas pleanála teanga atá ar siúl sa Ghaeltacht faoi láthair. Tá sé mar sprioc ag an bpróiseas sin tacú níos fearr leis an nGaeilge mar theanga pobail agus teaghlaigh i gceantair Ghaeltachta.

Catagóir/Category: Uncategorized

An Ghaeilge don Cháisc

05/04/2017

Beannachtaí na Cásca ~ Easter Greetings

Catagóir/Category: News

Fógairt an Ghearrliosta

05/04/2017

Ba mhór ag Gaillimh le Gaeilge tú a bheith

i láthair ag preasócáid,

Catagóir/Category: Uncategorized

Gradaim an Mhéara

28/03/2017

Is buaiteoirí iad na hoibrithe deonacha go léir a fhaigheann ainmniúchán do Ghradaim an Mhéara – sin é a deir Méara Chathair na Gaillimhe an tseachtain seo. Bhí an Comhairleoir Noel Larkin ag labhairt ag Gradaim an Mhéara á seoladh don 14ú Bliain ag Halla na Cathrach agus tá sé ag iarraidh ar mhuintir na Gaillimhe anois oibrithe deonacha nach bhfaigheann aon íocaíocht a ainmniú dá gcuid oibre sa phobal i gCathair na Gaillimhe.

Catagóir/Category: Uncategorized

An tEarrach Thiar

24/03/2017

Beidh ócáid fíor-speisialta i Seanscoil Sailearna agus Taibhdhearc na Gaillimhe an deireadh seachtaine seo. Ag tús na míosa seo bhí an premiere domhanda de ‘An tEarrach Thiar’ mar chuid de chlár Éigse an Spidéil. Is seó cruthaíoch nua, spreagúil é seo ina bhfuil ceol curtha ag an gcumadóir ceoil aitheanta Johnny Óg Connolly le cuid de dhánta Mháirtín Uí Dhireáin, chun ciogal amhrán a chruthú. D’oibrigh an t-amhránaí clúiteach Liam Ó Maonlaí ar na hamhráin le Johnny, agus ba é Liam a chan iad agus a rinne tionlacan ar an bpianó, le Johnny Óg ar an gcairdín.

Catagóir/Category: Uncategorized