Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh le fógairt an tseachtain seo.

Tá dhá cheann déag de chomhlachtaí ar Ghearrliosta Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh ar bís ag fanacht leis an ócáid speisialta bronnta Déardaoin an 12 Bealtaine ag 6.30i.n. in Óstán an Westwood, nuair a fhógróidh Aire Stáit na Gaeltachta Joe McHugh TD buaiteoirí Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2016.

Tá Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh, Gradam Gnó Dátheangach na Gaillimhe ceithre bliana déag ar an bhfód i mbliana. Tugann an Gradam seo aitheantas agus údar ceiliúrtha do ghnólachtaí agus d’eagraíochtaí i gcathair na Gaillimhe as an nGaeilge a úsáid ina ngnó ar bhonn laethúil.  Ina theannta GRADAM_AWARD-Preassin, tugann sé  urraim do ghnólachtaí na Gaillimhe as an tacaíocht shuntasach a thugann siad do stádas dátheangach na Gaillimhe.

Tá réimse fíorleathan gnólachtaí ar an nGearrliosta i mbliana, ó eagraí ranganna ceoil go soláthraí náisiúnta ola téimh, agus rud amháin i bpáirt acu – tá siad uile tar éis glacadh go fonnmhar leis an dátheangachas ina ngnólachtaí! Tabharfar deis dóibh ar an oíche a gcuid iarrachtaí dátheangacha a chur i láthair agus a cheiliúradh le slua mór aíonna, chomh maith lena gcuid teaghlach, cairde agus comhghleacaithe gnó. I measc na ngnólachtaí is déanaí a bhain Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh amach, tá Ollmhargadh na Seoighe, Tesco na Gaillimhe, EmployAbility Service Galway agus an Galleon.

Beidh ainmneacha na mbuaiteoirí faoi rún go dtí tráthnóna Déardaoin nuair a dhéanfar iad a fhógairt! Coinnigh tú féin ar an eolas faoina bhfuil ag tarlú agus faoin nuacht is deireanaí ar leathanaigh Facebook agus Twitter Ghaillimh le Gaeilge. Is féidir breathnú ar chainéal YouTube Ghaillimh le Gaeilge freisin le físeán gairid a léiríonn obair na ngnólachtaí a bhain an Gearrliosta amach a fheiceáil.

Roghnaíodh na gnólachtaí seo a leanas do Ghearrliosta an Ghradaim 2016:

Sa Chatagóir Miondíola, faoi urraíocht Galway Bay FM, is iad na gnólachtaí atá tar éis cáiliú don bhabhta ceannais:

Faherty Paints, Ionad Siopadóireachta na Faiche Móire agus Siopa Leabhar Charlie Byrne

Sa Chatagóir Fáilteachais & Turasóireachta, faoi urraíocht Fháilte Éireann, is iad na gnólachtaí atá tar éis cáiliú don bhabhta ceannais:

Brasserie on the Corner, Clayton Hotel Galway, Péarla na Mara agus The Connacht Hotel

I gCatagóir na Seirbhísí, faoi urraíocht Snap Galway, is iad na gnólachtaí atá tar éis cáiliú don bhabhta ceannais:

C-SideSounds, Ionad Leighis an Chaisleáin Nua agus Top Oil

I gCatagóir na gComhlachtaí Eile, faoi urraíocht Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, is iad na gnólachtaí atá tar éis cáiliú don bhabhta ceannais:

Ionad Teicneolaíochta na Gaillimhe agus OLYART

Gheobhaidh buaiteoir iomlán an Ghradaim Pacáiste Fógraíochta de luach €2,000 ón Galway Advertiser mar aon le poiblíocht náisiúnta ó the Sunday Business Post, pacáiste fógraíochta le TG4, conradh bainistíochta le The Solution Guys, 4 shraith de cheardlanna ar Straitéis Ghréasáin ó ARÓ – Forbairt Gnó Idirlíne chomh maith le ballraíocht bhliana ó Chumann Tráchtála na Gaillimhe agus ó Ghaillimh le Gaeilge.

Bronnfar pacáiste gnó gur fiú €2,000 ar bhuaiteoirí na gcatagóirí ó urra na gcatagóirí mar aon le macasamhail de Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh urraithe ag Údarás na Gaeltachta.  Ba mhaith le Gaillimh le Gaeilge an deis seo a thógáil chun buíochas a ghabháil leis na hurraí atá ag tabhairt tacaíochta do Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh ar bhonn leanúnach.  Cosúil le chuile chlár gradaim eile, tá ról na moltóirí ríthábhachtach agus ba mhaith le Gaillimh le Gaeilge a mbuíochas a ghabháil leo.  Is iad seo; an tOllamh Ciarán Ó hÓgartaigh, Déan Scoil an Ghnó, UCD; Sonya Nic Lochlainn, Údarás na Gaeltachta; agus Bernadette Mullarkey ó Bane Mullarkey agus Stiúrthóir de chuid Ghaillimh le Gaeilge.

Ba mhaith Gaillimh le Gaeilge buíochas a ghabháil leis na hainmnithe ar fad a ghlac páirt i nGradam Sheosaimh Uí Ógartaigh i mbliana agus gach rath a ghuí ar an nGearrliosta!

Catagóir/Category: Gradamg

Comments are closed.