Gnónna na Gaillimhe ag cur Gaillimh Dhátheangach chun cinn go bródúil

Is fiú €136 milliún in aghaidh na bliana an Ghaeilge do Ghaillimh agus tá gnónna chathair na Gaillimhe ag baint tairbhe as seo trí chur leis an úsáid a bhaineann siad as an nGaeilge mar chuid den ghnó laethúil.

Dúirt Bríd Ní Chonghóile ó Ghaillimh le Gaeilge, an eagraíocht atá freagrach as cur chun cinn na Gaeilge i measc ghnónna chathair na Gaillimhe:

“Ní haon ionadh go bhfuil sé ag éirí níos coitianta do ghnónna agus d’eagraíochtaí áitiúla an Ghaeilge aGaillimh_Dhatheangach_webúsáid mar chuid dá ngnó. Is cinnte go bhfuil tuiscint níos fearr amuigh ansin anois ar luach na Gaeilge do Ghaillimh agus ar an tábhacht a bhaineann léi mar chuid dár bhféiniúlacht mar chathair chultúrtha dhátheangach. Tá tábhacht faoi leith leis seo faoi láthair agus muid ag tarraingt ar an mbliain a mbeidh muid mar Phríomhchathair Chultúir na hEorpa 2020. Sna míonna amach romhainn, beidh muid ag cur lenár n-iarrachtaí agus muid ag iarraidh aird ghnónna agus eagraíochtaí na Gaillimhe a tharraingt ar Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh, gradam gnó dhátheangaigh na Gaillimhe. Beidh muid i mbun na hoibre seo i gcomhar lenár bpríomh-urra, an Galway Advertiser Group agus le tacaíocht Chumann Tráchtála na Gaillimhe.”

Tá aitheantas á thabhairt do chur chun cinn na Gaeilge i nGaillimh tríd an nGradam ó 2002 i leith, agus beidh sé 16 bliana ar an bhfód an bhliain seo chugainn. Tugann an Gradam deis uathúil do ghnónna agus  d’eagraíochtaí na Gaillimhe an úsáid a bhaineann siad as an nGaeilge a thaispeáint agus a cheiliúradh.

Dúirt Avril Smith ó Ionad na Faiche Móire, a bhuaigh an Gradam i mbliana:

“Is taithí iontach a bhí ann páirt a ghlacadh sa Ghradam dom féin agus d’Ionad na Faiche Móire. Ní raibh mo chuid Gaeilge féin thar mholadh beirte ach níor bhac ar bith é sin mar gur chuidigh foireann Ghaillimh le Gaeilge linn ó thús deiridh an phróisis dhátheangaigh. Bhí an chomhairle phraiticiúil agus an tseirbhís aistriúcháin a chuir siad ar fáil thar cionn! Thosaigh muid amach le comharthaíocht dhátheangach agus ar aghaidh linn ansin. Thóg sé 4 bliana orainn ach b’fhiú go mór é.”

Cuirfear tús le Gradam 2018 i lár mhí Eanáir na bliana seo chugainn. Más spéis leat an Ghaeilge a úsáid nó páirt a ghlacadh i nGradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2018 déan teagmháil le Gaillimh le Gaeilge ar 091 568876 nó ag eolas@gleg.ie.  

Catagóir/Category: Uncategorized

Comments are closed.