Seanfhocail

Seo liosta de sheanfhocail le aistriúchán Béarla le húsáid in ócáidí ar leith:

An rud is annamh, is iontach.
What is rare is strangest.
Is maith an scáthán súil charad.
A friend’s eye is a good mirror.
Aithníonn ciaróg ciaróg eile.
It takes one to know one.
Moladh luath agus cáineadh mall.
Early praise and delayed criticism.
Bíonn blas ar an mbeagán.
A little tastes well.
Éist le fuaim na habhann agus gheobhaidh tú breac
Listen to the sound of the river and you will get a trout
Eochair feasa foghlaim.
Learning is the key to knowledge.
Faigheann an tseanbhróg an tseanstoca.
The old shoe gets the old stocking.
Giorraíonn beirt bóthar.
Two shorten the road
Is ait an mac an saol.
Life is strange.
Is binn béal ina thost.
Silence is golden.
Is fearr an tsláinte ná an táinte.
Health is better than wealth.
Tagann cruatan i ndiaidh an chaite.
Waste not, want not.
Is glas iad na cnoic i bhfad uainn.
Faraway hills are green.
Ar scáth a chéile a mhaireann na daoine.
People live in one another’s shadow.

 

Maireann croí éadrom i bhfad. A light heart lives longest.
Ní bhíonn uasal ná íseal, ach thuas seal thíos seal. Noble and poor are both up and down a while.
Ní féidir an dubh a chur ina gheal, ach seal. You can only deny the truth, for a while.
Ní mar a shíltear a bhítear. Things are not always as they seem.
Ní neart go cur le chéile. There is no strength without unity.
Ní thagann ciall roimh aois Sense does not come before age.
Níl aon leigheas ar an ngrá, ach pósadh. The only cure for love is marriage.
Soitheach folamh is mó torann. Empty vessels make the most noise.
Is maith an scéalaí an aimsir. Time is a good messenger.
Taithí a dhéanann máistreacht. Experience brings perfection.
Tír gan teanga, tír gan anam. A country without a language, is a country without a soul.
Tús maith leath na hoibre A good start is half the work / well begun half done.
Beatha teanga í a labhairt. The life of a language is to speak it.
An té nach gcuirfidh san earrach, ní bhainfidh sé san fhómhar. He who does not sow in spring, will not reap in the autumn.
Uireasa a mhéadaíonn cumha. Absence makes the heart grow fonder.
Beidh lá eile ag an bPaorach. Power will have another day.
Is breá an ní an óige, ach ní thagann sí faoi dhó. Youth is a fine thing, but it does not come twice.
Níl aon tinteán mar do thinteán féin. There is no place like home.
Níor bhris focal maith fiacail riamh. A good word never broke a tooth.
Tarraingíonn scéal scéal eile. One story leads on to another.
Ní bhíonn in aon rud ach seal. Nothing lasts for ever.
Ní dhéanfaidh an saol capall rása d’asal. The world would not make a donkey a racehorse.
Is minic ciúin ciontach. The quiet ones are often guilty.
I ndiaidh a chéile a thógtar na caisleáin. Rome was not built in a day.
Imíonn an tuirse is fanann an tairbhe. Tiredness goes away and the benefit remains.
Aithnítear cara i gcruatan. It is in hardship that a friend is recognised.
An té a bhíonn siúlach, bíonn sé scéalach. Travellers have tales to tell.
Is fearr cara sa chúirt, ná punt sa sparán. Better a friend in court, than a pound in the purse.
Ní sheasann sac folamh. An empty sack will not stand.
An té nach bhfuil láidir, ní mór dó a bheith glic. He who is weak needs to be clever.
Ná mol agus ná cáin tú féin. Neither praise nor criticise yourself.
Buail an t-iarann te. Strike when the iron is hot.
Ní thagann ciall roimh aois. Sense doesn’t come before age.
Múineann gá seift. Necessity is the mother of invention.
Ní fhanann trá le héinne. Time and tide awaits no man.
Is binn béal ina thost. Silence is golden.
Ná tabhair breith ar an chéad scéal. Never judge on first opinions.
Ag tuileadh agus ag trá a chaitheann an fharraige an lá. The tide spends the day going in and out.
Oíche aerach is maidin bhrónach. A lively night and a sad morning.
Ar scáth a chéile a mhairimid. We all exist in each others’ shadow.
Go n-éirí an bóthar leat is do chosán cóngair. May your journey, long or short be a success.