Gaeilge sa Ghnó

Tá an tseirbhís ‘Gaeilge sa Ghnó’ ann chun comhlachtaí a threorú tríd an bpróiseas chun Gaeilge a shní isteach ina ngnó, is cuma an beagáinín Gaeilge nó gnó iomlán dhátheangach atá uathu.

Céim 1: Ar dtús, socraíonn foireann ó Ghaillimh le Gaeilge cruinniú le húinéir(í) nó bainisteoir(í) an ghnó agus déanann muid athbhreithniú ar an ngnó ó thaobh a íomhá de – comharthaíocht, ábhar margaíochta, na meáin shóisialta, ábhar fógraíochta ‘srl. – agus déanann muid scrúdú ar na féidearthachtaí i leith úsáid na Gaeilge.

Céim 2: Ansin cuirfidh Gaillimh le Gaeilge clár céimithe le
chéile le clár-ama aontaithe d’fhí isteach na Gaeilge sa ghnó thar an tréimhse ama socraithe, is cuma an  athrú stáiseanóireachta, comharthaíocht nó Gaeilge a chur ar veaineanna dáileacháin atá i gceist!
 
 Cém 3: Beidh foireann Ghaillimh le Gaeilge ar fáil chun a cuid saineolas margaíochta agus gnó a chur ar fáil, agus teagmháil a choinneáil leis an gcomhlacht i rith tréimhse ama, chun comhairle agus aistriúchán a thabhairt, de réir mar is gá.
Tá an tseirbhís seo ar fáil saor in aisce do gach ‘Cara Maith’ agus ‘Dlúthchara’ de chuid Cairde Ghaillimh le Gaeilge  agus i gcásanna áirithe do chomhlachtaí eile. Má tá suim agat sa tseirbhís, déan teagmháil linn tríd rphost a sheoladh chuig eolas@gleg.ie.