Frásaí Úsáideacha

Seo liosta de frásaí úsáideacha gur féidir leat  a úsáid i gcomhfhreagras nó i gcomhrá ag déanamh do ghnó trí Ghaeilge. Má tá aon téarmaí eile uait nach bhfuil ar fáil anseo, déan teagmháil linn ar 091 568876 nó eolas@gleg.ie.

Beannachtaí Ginearálta:

Dia Duit – Hello
Dia’s Muire duit – Hello (reply to Dia duit)
Cén chaoi a bhfuil tú? – How are you?
Tá mé go maith – I’m fine
Go raibh míle maith agat – Thank you very much
Slán go fóill  – Goodbye

Ar an bhFón:

Dia duit, Máire anseo –  Hello, Mary here
Dia ‘s Muire duit  –  Hello (reply to Dia duit)
Coinnigh an líne le do thoil – Hold the line please
An féidir liom teachtaireacht a thógáil? – Can I take a message?
Níl sí anseo faoi láthair – She is not here at the moment
Go raibh maith agat – Thank you
Slán –  Goodbye

Glórphost:

Roghnaigh teachtaireacht a oireann duit féin:

(1) Seán here…I am not available at the moment to take your call. Please leave a message – Go raibh maith agat. (Thank you)

(2) Dia Duit, [pronounced Dia Dhuit]  Seán anseo, I am not available at the moment to take your call.  Fág teachtaireacht,  Go raibh maith agat. Hello, Séan here, I am not available at the moment to take your call.  Please leave a message, thank you.
(3) Dia Duit, Seán anseo, Níl mé ar fáil faoi láthair le do ghlaoch a thógáil, Fág teachtaireacht, Go raibh maith agat. Hello, Séan here, I am not available at the moment to take your call. Please leave a message, thank you.
Beannachtaí do Litreacha:

Litir Phearsanta:

Beannacht:
A Mháire / A Phádraig

Tá críoch leis an ríomhphost neamhfhormálta chomh maith:

Slán go fóill – Bye for now
Ádh Mór – Good Luck

Litir Fhoirmeálta:

A Chara –   (Dear) Sir/Madam
A Eagarthóir, a chara – Dear Editor
A Dhuine Uasail – Dear Sir
A Bhean Uasal – Dear Madam
A Bhainisteoir, a chara – Dear Manager
A Phádraig, a chara – Dear Pádraig
A Mháire, a chara – Dear Máire
A Aire, a chara, –  Dear Minister

Ag cur críoch leis an litir – Go foirmeálta

Is mise, le meas  – ( I am) yours respectfully
Is mise, le hArdmheas – (I am) with highest regard (Signing off with this greeting means you hold the person in question in high esteem)
Le gach dea-ghuí – With every good wish
Le dea-mhéin – With kind regards
Teachtaireachtaí as Oifig – Don Ríomhphost
Tá mé as an oifig  – I am out of the office
Beidh mé ar ais san oifig ar an… I will back in the Office on the…
Bain taitneamh as do chuid laethanta saoire – Enjoy your holidays
Beidh mé i dteagmháil leat tar éis an dáta sin – I will be in touch with you after this date
Ag déanamh do Gnó trí Ghaeilge:
Ba mhaith liom tuilleadh eolais a fháil faoi… – I would like some more information about …
An féidir liom mo ghnó a dhéanamh trí Ghaeilge? – Can I do my business through Irish?
Cén praghas atá ar seo?   – What price will that be?
Cad iad na roghanna eile atá agaibh? – What other options do you have?
Tá sé ina mhargadh! – It’s a deal!
Céard é an bealach is fearr le tabhairt faoi? – What’s the best way to go about it?
An féidir liom mo thicéad a cheannacht uait anseo? – Can I buy my ticket here?
Ba mhaith liom coinne a dhéanamh do thráthnóna Dé Luain, an bhfuil tú saor ag an am sin? – I would like to make an appointment for Monday afternoon, are you free then?
Gaeilge do Lá na Máithreacha:  Lá na Máithreacha_Suíomh Gleg_15
Lá na Máithreacha – Mother’s Day
Beannachtaí Lá na Máithreacha oraibh go léir – Happy Mothers’ day to all
Tabhair aire di – Take care of her
Is lá speisialta é, Lá na Máithreacha – Mother’s day is a special day.
Bain sult as Lá na Máithreacha – Enjoy Mother’s Day
Is duine speisialta í do mháthair – Your Mother is special

Gaeilge do Lá Fhéile Pádraig: Lá Fhéile Pádraig_Suíomh Gleg_15

Lá Fhéile Pádraig – Saint Patrick’s Day
Beannachtaí na Féile Pádraig oraibh! – St. Patrick’s Day blessings upon you.
Paráid Lá ‘le Pádraig – St. Patrick’s Day Parade
Bain sult as Lá Fhéile Pádraig – Enjoy St. Patrick’s Day
Lá Fhéile Pádraig Sona Duit! – Happy St. Patrick’s Day! (Singular)
Lá Fhéile Pádraig Sona Daoibh! – Happy St. Patrick’s Day! (Plural)
Is Éireannach mé! – I’m Irish!
Seamróg – Shamrock
Caith do sheamróg ar Lá Fhéile Pádraig – Wear your shamrock on St. Patrick’s Day
Déan ceiliúradh ar Lá Fhéile Pádraig – Celebrate on St. Patrick’s Day
Sláinte agus táinte! – Health and wealth!
Go raibh maith agat. – Thank you.
Tá fáilte romhat. – You’re welcome.
Tír gan teanga, tír gan anam. – A country without a language, a country without a soul.
Give ‘An Ghaeilge’ a go for ‘Lá Fhéile Pádraig’