Comharthaíocht

Is bealach iontach í an chomharthaíocht le híomhá dhátheangach a thabhairt do do ghnó. Tá tionchar láithreach agus éifeachtach ag comharthaí dátheangacha ar an gcustaiméir, fiú roimh a thagann siad isteach sa ghnó.

Tugann Gaillimh le Gaeilge comhairle saor in aisce d’aon chomhlacht atá ag iarraidh an Ghaeilge a úsáid ina gcomharthaíocht – déan teagmháil linn inniu ag eolas@gleg.ie

Bialann Aniar ar Shráid Dhoiminic

Tá treoracha ginearálta ann, ach caithfear rudaí éagsúla a chur san áireamh. Mar shampla beidh gá le soiléireacht níos mó nuair atá go leor comharthaí casta in aice a chéile, agus beidh comharthaí eile le brandáil agus lógó agus gan mórán eile.

De ghnáth, is treoir mhaith í go mbeidh an dá theanga ar chomh-shoiléireacht  agus ar chomh-mhéid.

TopOil_web

Top Oil ar Bhóthar Thuama

De ghnáth nuair atá duine ag léamh comharthaí dátheangacha, léann siad an teanga a thuigeann siad ar dtús, agus mar sin má tá dearadh ceart déanta ar chomharthaí dátheangacha, ní ceart go gcuirfidh sé isteach ar theachtaireacht an chomhartha.

Má tá fonts difriúla á n-úsáid chun idirdhealú a dhéanamh idir teangacha, déan cinnte go bhfuil na fonts chomh héasca le léamh lena chéile – ionas nach mbeidh teanga amháin níos deacra a léamh. Freisin, má tá dathanna éagsúla á n-úsáid don dá theanga, déan cinnte go bhfuil siad ar chomhchéim ó thaobh léitheoireachta de.
Bíonn teorainmneacha ag a lán comhlachtaí, go háirithe cinn atá mar chuid de ghrúpa nó branda náisiúnta nó idirnáisiúnta, ar chéard is féidir leo cur ar a gcuid comharthaí. Úsáideann roinnt de na cineálacha comhlachtaí seo ‘Gaillimh’ in ionad ‘Galway’ chun teacht timpeall ar seo.

Comharthaíocht laistigh de Dunnes