Stádas Dátheangach

Sprioc Straitéiseach 1 – Stádas Dátheangach oifigiúil a dhaingniú do chathair na Gaillimhe

Shoiléirigh an Staidéar Taiscéalaíoch ar an Dátheangachas i gCathair na Gaillimhe go raibh Cathair na Gaillimhe ina ionad an-fheiliúnach do stádas dátheangach i ngeall ar chomh cóngarach agus atá Gaeltacht na Gaillimhe don chathair agus i ngeall ar chuinsí cultúrtha eile, m.sh. an cháil atá bainte ag Cathair na Gaillimhe sna healaíona agus sa cheol traidisiúnta.

Ní raibh aon amhras ar na daoine a ceistíodh ach go gcuideodh an stádas dátheangach go mór le cathair na Gaillimhe agus leis an réigiún mórthimpeall agus go gcuirfeadh sé freisin leis na buntáistí a bheadh ar fáil do thionscal na turasóireachta áitiúil. 

 Is í an bharúil atá ag tromlach mhuintir na Gaillimhe go mbeadh toradh dearfach agus buntáisteach ag an stádas dátheangach ar an gcathair agus go mbeadh siad bródúil dá dtabharfaí stádas dátheangach don chathair.

Moltar Cathair na Gaillimhe mar ‘Bhaile Seirbhíse Gaeltachta’ do Ghaeltacht na Gaillimhe,  sa  Staidéar Cuimsitheach Teangeolaíoch ar Úsáid na Gaeilge sa Ghaeltacht – Giollagáin, C.: Mac Donnacha, S. et al. (2007), Ó Giollagáin, C.: Mac Donnacha, S. et al. (2007) lth. 25