Cuspóirí

Tá trí sprioc straitéiseacha lárnacha leagtha síos ag Gaillimh le Gaeilge. Is spriocanna iad sin a bhraitheann ar a chéile agus is féidir iad a chatagóiriú mar seo a leanas:

1. Stádas Dátheangach Oifigiúil a dhaingniú do Chathair na Gaillimhe

Tá Gaillimh le Gaeilge ag obair ó 1987 le go mbeidh an Ghaeilge mar chuid fheiceálach agus mar dhlúthchuid den saol igcathair na Gaillimhe. Dá mbainfí stádas dátheangach oifigiúil amach,dhaingneofaí seasamh na Gaeilge sa chathair agus chomh maith leis sin bheadh cathair na Gaillimhe difriúil ó áit ar bith eile sa tír agus ar domhan,agus í mar áit uathúil le stádas aitheanta speisialta. Lean ort ag léamh…

2. An Ghaeilge a ‘normalú’ i gcathair na Gaillimhe de réir a chéile.

Tá Gaillimh le Gaeilge den tuairim gur dlúthchuid agus gur gné riachtanach í an Ghaeilge a bheith le feiceáil i ngnáth-thírdhreach cathrach chun gnáth-timpeallacht dhátheangach a chruthú. Is é ár dtaithí ó thángamar ar an bhfód i 1987 go mbíonn daoine níos mó ar a gcompóird an Ghaeilge a úsáid agus go mbíonn siad níos claonta í a úsáid de réir mar a bhreithnítear gur gnáthiompar é sin i dtimpeallacht ar léir gur timpeallacht dhátheangach í. Lean ort ag léamh…

3. ‘Úinéireacht’ an phobail den Ghaeilge a shaothrú i bpobal na cathrach.

Ó thainig Gaillimh le Gaeilge ar an bhfód in 1987 chuireamar an smaoineamh chun cinn go leanúnach maidir leis an nGaeilge agus íomhá dhátheangach chathair na Gaillimhe a bheith in úinéireacht an phobail. Ní amháin go ndaingnítear mórtais áitiúil maidir leis an nGaeilge agus maidir leis an gcathair mar áit dhifriúil uathúil, ach go dtugtar deis freisin don phobal baint a bheith acu leis an teanga agus í a úsáid ar leibhéal neamhfhoirmiúil. Lean ort ag léamh…