Cairde Ghaillimh le Gaeilge

Tuigimid cuireadh duit a bheith páirteach linn san obair ag cur Cathair na Gaillimhe chun cinn mar Chathair dhátheangach chun stádas dátheangach a neartú.

Chun na buntáistí poitéinsiúla a bhaint amach agus chun luach na Gaeilge do chathair na Gaillimhe a chinntiú, iarraimid oraibh tacú linn agus;

 • Os cionn €136 milliún a chinntiú do Chathair agus do Chontae na Gaillimhe gach bliain
 • Ár gcáil náisiúnta agus idirnáisiúnta mar  chathair  chultúrtha  a bhfuil meas aici ar a hoidhreacht  a choinneáil
 • Gné uathúil dhíolacháin na Gaillimhe a choinneáil
 • ‘Táirge uathúil’ dár Tionscal Turasóireachta a choinneáil

 Tá do thacaíocht riachtanach d’fheidhmiú laethúil Ghaillimh le Gaeilge.

Is féidir leat do chairdeas a thabhairt dúinn trí;

Is féidir leat tacú le Gaillimh le Gaeilge mar ‘Cara’,Cara Maith’ nó  ‘Dlúthchara’ – gach ceann lena mbuntáistí féin acu.

Bí  mar Chara againn ar  €70. Gheobhaidh tú na buntáistí seo a leanas;

 • Cuirí Eisiacha chuig Lónta Gnó Ghaillimh le Gaeilge ag rátaí lascaine agus cuirí chuig imeachtaí sóisialta ar nós Cóisir na Nollag agus Bairbiciú an tsamhraidh.
 • Nuachtlitir mhíosúil, DEIS chun thú a choinneáil suas chun dáta le nuacht agus imeachtaí faoi Ghaillimh le Gaeilge agus imeachtaí dátheangacha i gcathair na Gaillimhe
 • Aitheantas ar shuíomh gréasáin Ghaillimh le Gaeilge
 • Greamáin Fhuinneoige Chairde (ag taispéaint  do chuid tacaíochta dúinn)
 • Dialann agus Bliainiris Chairde Ghaillimh le Gaeilge (Cóip amháin) 

 

Bí mar Chara Maith againn ar €220.  Gheobhaidh tú na buntáistí ar fad thuas mar aon le;

 

Bí mar Dhlúthchara againn ar €750. Gheobhaidh tú na buntáistí ar fad thuas mar aon le;

 • Aitheantas ar ghnáthábhar priontáilte Ghaillimh le Gaeilge (DEIS, Tuarascáil Bhliantúil, Dialann Chairde Ghaillimh le Gaeilge) ag léiriú  do chuid tacaíochta d’obair an chomhlachta.
 • Seirbhís PR – Poiblíocht a dhéanamh ar thograí agus seirbhísí do chomhlachta sna meáin Ghaeilge,
 • Aitheantas ar shuíomh gréasáin Ghaillimh le Gaeilge mar ‘DLÚTHCHARA’.
 • Is féidir leat comhlacht a ainmniú agus gheobhaidh siad seirbhísí ‘CARA’ saor in aisce ar feadh bliana!
 • Dialann & Bliainiris Chairde Ghaillimh le Gaeilge – cóipeanna breise do do chuid fostaithe

*Téarmaí agus coinníollacha ag baint leis an seirbhís aistriúcháin

Is féidir gliogáil anseo chun íocaíocht a dhéanamh ar líne trí Paypal 

Tuilleadh eolais déan teagmháil le do thoil le Gaillimh le Gaeilge ag 091 568876 nó eolas@gleg.ie