DEIS Nollaig 2017

 Ba mhaith le Bord Stiúrtha agus Foireann Ghaillimh le Gaeilge tréaslú leis na heagraíochtaí agus na daoine uile i gCathair na Gaillimhe atá ag déanamh sároibre i gcur chun cinn na Gaeilge agus mar thoradh air sin ag cur Cathair na Gaillimhe chun cinn mar Chathair Dhátheangach na hÉireann. Go raibh Nollaig shona shíochánta agus Bliain Nua mhaith agaibh go léir!

gleg_cartanollaig_fb

Cuirtear Críoch le Bliain Mhór do Ghaillimh le Gaeilge

Bhailigh slua deas le chéile i dteannta Mhéara Chathair na Gaillimhe, an Comhairleoir Pearce Flannery do Chóisir Nollag Chairde Ghaillimh le Gaeilge a bhí ar siúl i gClub Áras na nGael le deireanaí.  I measc an slua bhí, Cairde Ghaillimh le Gaeilge, An Teachta Dála Catherine Connolly, Comhairleoirí Cathrach agus

Gearóidín Hynes, Gaillimh le Gaeilge, Bernadette Mullarkey, Cathaoirleach Ghaillimh le Gaeilge, Méara Chathair na Gaillimhe, an Clr. Pearce Flannery, Maeve Joyce-Crehan, Cumann Tráchtála na Gaillimhe, Mícheál Ó Ceallaigh, Gaillimh le Gaeilge, Bríd Ní Chonghóile, Gaillimh le Gaeilge ag Cóisir Nollag Ghaillimh le Gaeilge i gClub Áras na nGael.

Gearóidín Hynes, Gaillimh le Gaeilge, Bernadette Mullarkey, Cathaoirleach Ghaillimh le Gaeilge, Méara Chathair na Gaillimhe, an Clr. Pearce Flannery, Maeve Joyce-Crehan, Cumann Tráchtála na Gaillimhe, Mícheál Ó Ceallaigh, Gaillimh le Gaeilge, Bríd Ní Chonghóile, Gaillimh le Gaeilge ag Cóisir Nollag Ghaillimh le Gaeilge i gClub Áras na nGael.

Stiúrthóirí Ghaillimh le Gaeilge.  Agus muid ag ceiliúradh 30 bliain i ngnó i mbliana, chuir Bácús Uí Ghríofa císte álainn ar fáil don ócáid.  Ghabh Cathaoirleach Ghaillimh le Gaeilge, Bernadette Mullarkey buíochas le Comhairle Cathrach na Gaillimhe as an maoiniú de €50,000 atá curtha ar fáil acu dúinn do 2018. Ghlac sí buíochas chomh maith leis An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta agus Cumann Tráchtála na Gaillimhe as ucht a dtacaíocht riachtanach do Ghaillimh le Gaeilge i rith na bliana

I measc bhuaicphointí na bliana;

* Bhí an-rath ar Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh, Gradam Gnó Dátheangach na Gaillimhe, leis an líon is airde iontrálaithe úra riamh in 2017 agus duaischiste gur fiú os cionn €23,000 euro é ó ghnólachtaí áitiúla agus náisiúnta. 

* B’iad Ionad na Faiche Móire atá ar cheann de na hionaid siopadóireachta is mó san Iarthar a chroch leo an phríomhdhuais.

* I mbliana, d’oibrigh Gaillimh le Gaeilge le 74 gnó a d’úsáid an Ghaeilge i mbealach éigin ina gcuid gnólachtaí.

* Bhí ardú 42% ar an éileamh don tseirbhís Gaeilge sa Ghnó.

* Tá tús curtha leis an obair ar phlean teanga do Chathair na Gaillimhe, i gcomhpháirtíocht le Comhairle Cathrach na Gaillimhe agus le páirtithe leasmhara eile, a mbeidh sé mar aidhm aige an teanga a neartú sa chathair amach anseo.

IMG_0202

An Clr. Colette Connolly, Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Bernadette Mullarkey, Cathaoirleach Ghaillimh le Gaeilge, Iggy Ó Muircheartaigh , Stiúrthóir Ghaillimh le Gaeilge, Catherine Connolly TD, agus Bríd Ní Chonghóile, Gaillimh le Gaeilge ag Cóisir Nollag Ghaillimh le Gaeilge i gClub Áras na nGael.

 

An Clr Terry O’ Flaherty, Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Hannah Ní Dhoimhín, Údarás na Gaeltachta, An Clr Declan Mac Donnell, Comhairle Cathrach na Gaillimhe, agus Méabh Ní Thuathaláin, Lorg Media ag Cóisir Nollag Ghaillimh le Gaeilge i gClub Áras na nGael.

An Clr Terry O’ Flaherty, Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Hannah Ní Dhoimhín, Údarás na Gaeltachta, An Clr Declan McDonnell, Comhairle Cathrach na Gaillimhe, agus Méabh Ní Thuathaláin, Lorg Media ag Cóisir Nollag Ghaillimh le Gaeilge i gClub Áras na nGael.

____________________________________________________________________________________________

Cairde á lorg

 Tá an t-am sin den bhliain buailte linn arís agus muid ag lorg tacaíochta ár gCairde do 2018. Táimid buíoch de bhurlogo Cairde dtacaíocht agus bhur gcairdeas dúinn i rith 2017. Tá Scéim Chairde athraithe go dtí bliain féilire anois. Is iad lucht gnó na Gaillimhe croílár obair Ghaillimh le Gaeilge agus gan bhur dtacaíocht ní bheadh muid in ann ár gcuid seirbhísí dátheangacha a chur ar fáil do mhuintir na Gaillimhe. 

Bheadh muid fíorbhuíoch dár gCairde ach iad a bheith cláraithe linn roimh 31 Eanáir 2018.

Is féidir é a dhéanamh ar PayPal ANSEO.

Míle buíochas!

_____________________________________________________________________________________________________________

Lógó Dátheangach ag an gCumann Tráchtála

Tá athbhrandáil déanta le gairid ag Cumann Tráchtála na Gaillimhe agus is cúis áthais dúinn go bhfuil siad ag leanúint ar aghaidh ag úsáid lógó dátheangach.  Tá an mana “Ag Cothú Gnó le Chéile” in úsáid acu agus is iad an t-aon Chumann Tráchtála in Éirinn iad atá ag úsáid mana Gaeilge. Comhghairdeas leo!

Galway-Chamber-Logo

________________________________________________________________________________________________________________________

Beannachtaí don Bhliain Nua

Athbhliain faoi Mhaise

Happy New Yearfireworks

 

Athbhliain faoi mhaise dár gCustaiméirí go léir

A Healthy & Prosperous New Year to all our Customers

 

Athbhliain faoi Shéan is faoi Mhaise Duit

Wishing You Peace and Happiness for the New Year

 

Ba mhaith linn Beannachtaí na hAthbhliana a ghuí ar ár gcuid Custaiméirí go léir

We wish all our customers a Happy New Year

___________________________________________________________________________________________________

Dátaí Tábhachtacha do Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2017

  • Dé Máirt 30 Eanáir 2018 @6.30i.n.

         Preas Ócáid – Seoladh an Ghradaim/Launch of the Gradam Awards

  • Dé hAoine 23 Feabhra 2018 @5.30i.n.

        Spriocdháta d’Ainmniúcháin

  • Dé hAoine 5 Aibreán 2018 @5.30i.n.

        Spriocdháta don Phacáiste Eolais

_________________________________________________________________________ 

Dlúthchairde Ghaillimh le Gaeilge 2017

logo_na_RoinneS205BAN Post gretb_logo_colour
New Galway GAA Crest (3) logo_Europus

G2020

IDA

Eyre SQ Logo_plus Irish-02 Advertiser_Nua OE Gaillimh_nua1
 
 

Faigheann Gaillimh le Gaeilge maoiniú ón gCrannchur Náisiúnta tríd an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, ó Chomhairle Cathrach na Gaillimhe agus ó Chairde Ghaillimh le Gaeilge i gcomhar le Cumann Tráchtála na Gaillimhe.
 

 

Catagóir/Category: Nuachtlitir

Comments are closed.