DEIS na Nollag 2016

gleg_cartanollaig_fb

Ba mhaith le Bord Stiúrtha agus Foireann Ghaillimh le Gaeilge tréaslú leis na heagraíochtaí agus na daoine uile i gCathair na Gaillimhe atá ag déanamh sároibre i gcur chun cinn na Gaeilge agus mar thoradh air sin ag cur Cathair na Gaillimhe chun cinn mar Chathair Dhátheangach. Go raibh Nollaig shona shíochánta agus Bliain Nua mhaith agaibh go léir!

 

Na scéalta is déanaí ó Ghaillimh le Gaeilge:

Cuireann Cóisir na Nollag críoch le bliain rathúil eile do Ghaillimh le Gaeilge

lydonimages_50

Stiúrthóirí Ghaillimh le Gaeilge, Pádraig Ó Beaglaoich, Aindriú D’Arcy, Máire Mhic Aodha, Iggy Ó Muircheartaigh agus Barry O’ Sullivan i dteannta Mhéara Chathair na Gaillimhe, an Comhairleoir Noel Larkin agus Bainisteoir Chumann Tráchtála na Gaillimhe, Maeve Joyce ag Cóisir Nollag Chairde Ghaillimh le Gaeilge in Óstán an Harbour, Bóthar na nDuganna, Gaillimh.

Bhailigh slua deas le chéile idir Chairde, Chomhairleoirí Cathrach agus Stiúrthóirí Ghaillimh le Gaeilge in Óstán an Harbour ar na Duganna do Chóisir Nollag Chairde Ghaillimh le Gaeilge le déanaí. Ghlac Cathaoirleach Ghaillimh le Gaeilge, Bernadette Mullarkey, buíochas le Roinn na Gaeltachta, Comhairle Cathrach na Gaillimhe agus Cumann Tráchtála na Gaillimhe as ucht a dtacaíocht riachtanach do Ghaillimh le Gaeilge i rith na bliana.

Thréaslaigh sí leis an bhfoireann agus le Bord Stiúrtha Ghaillimh le Gaeilge as ucht bliain mhaith oibre a chur i gcrích. 

I measc bhuaicphointí na bliana;

Eagraíodh crannchur chun tacú leis an bhfeachtas ‘Codladh Amuigh’ feachtas  a ghlac Bríd Ní Chonghóile páirt ann ar mhaithe le COPE na Gaillimhe agus le daoine gan dídean sa chathair. Dheonaigh na comhlachtaí uile a bhí ag glacadh páirte san Aonach Beag Nollag duaiseanna go fial, flaithiúil don chrannchur mar aon le  McCambridge’s of Galway agus bailíodh  €290 ar an oíche!

____________________________________________________________________________

Aonach Beag na Nollag

Bhí Aonach Beag Nollag le hearraí éagsúla ar díol agus branda Gaeilge in úsáid orthu ag Cóisir Nollag Chairde Ghaillimh le Gaeilge le déanaí. Seo a leanas na gnólachtaí a bhí i láthair:

An Spailpín Fánach, Judy Greene Pottery, Ollmhargadh na Seoighe, Siopa Leabhar Charlie ByrneStandún.

Míle buíochas!

lydonimages_45

Méara Chathair na Gaillimhe, an Comhairleoir Noel Larkin i dteannta Ghéaróid Uí Mhurchú ón Spailpín Fánach, An Spidéal ag Aonach Beag Nollag a bhí ar siúl ag Cóisir Nollag Chairde Ghaillimh le Gaeilge in Óstán an Harbour, Bóthar na nDuganna, Gaillimh.

lydonimages_33

Ailish Bhreathnach, Oifigeach Gaeilge, Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Sara Gilligan, QuickTec agus Adele Clinton, Polypico, ag Cóisir Nollag Chairde Ghaillimh le Gaeilge in Óstán an Harbour, Bóthar na nDuganna, Gaillimh.

lydonimages_51

Aindriú D’Arcy, Stiúrthóir Ghaillimh le Gaeilge, Méara Chathair na Gaillimhe, an Comhairleoir Noel Larkin agus Steve Ó Cúláin, Príomhfheidhmeannach, Údarás na Gaeltachta ag Cóisir Nollag Chairde Ghaillimh le Gaeilge in Óstán an Harbour, Bóthar na nDuganna, Gaillimh.

lydonimages_72

Anne-Marie Giblin, Abhcóide, Seán Mac Eoin, An Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Reigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta, An Comhairleoir Mairéad Farrell, Comhairle Cathrach na Gaillimhe ag Cóisir Nollag Chairde Ghaillimh le Gaeilge in Óstán an Harbour, Bóthar na nDuganna, Gaillimh.

________________________________________________________________________________

Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2017

Tá Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2017, oscailte GRADAM_AWARD-Preasd’ainmniúcháin anois! Beidh Gradam 2017 mar bhuaicphointe ar cheiliúradh Ghaillimh le Gaeilge de 30 bliain ar an bhfód!

Treisíonn úsáid na Gaeilge íomhá uathúil chultúrtha na Gaillimhe.

Glac páirt sa Ghradam agus cuir do ghnó agus an nGaeilge i lár an aonaigh agus muid ag druidim i dtreo ár mbliain mar Phríomhchathair Chultúir na hEorpa 2020. Cuireann Gaillimh le Gaeilge an tseirbhís ‘Gaeilge sa Ghnó’ ar fáil, saor in aisce do ghnólachtaí/d’eagraíochtaí chun cuidiú leo páirt a ghlacadh sa Ghradam.  Más mian leat tuilleadh eolais ar Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh, dean teagmháil linn +353 91 568876, eolas@gleg.ie nó gliogáil anseo chun iontráil a dhéanamh ar líne.  

________________________________________________________________________________

Cairde Ghaillimh le Gaeilge 2017

An bhfuil tú mar ’CARA’ linn?  Anois agus bliain eile beagnach thart, ba mhaith linn a mheabhrú díobh gan dearmad a dhéanamh clárú linn arís i 2017.  Bliain speisialta gan dabht a bheith ann agus muid ag ceiliúradh 30 bliain ar an bhfód! Le bhur dtacaíocht, leanfaidh muid ar aghaidh ag treisiú íomhá chultúrtha dhátheangach na Gaillimhe. Gliogáil anseo chun síniú suas ar líne.

logo Cairde cropped_______________________________________________________________________________

Cuairt na Maorach Ar Ghaillimh

lydon_images_8

Bríd Ní Chonghóile, Gaillimh le Gaeilge, Conor O’ Dowd, Uachtarán Chumann Tráchtála na Gaillimhe in éineacht le Hon Te Ururoa Flavell, Aire Forbartha Māori agus a chomhairleoirí sinsearacha i gCumann Tráchtála na Gaillimhe.

lydon_images_38

Alan Esslemont, Ard-Stiúrthóir TG4, Aire Stáit na Gaeltachta, Seán Kyne TD, Hon Te Ururoa Flavell, Aire Forbartha Maori agus a bhean chéile Erana Flavell. 

Chuir Gaillimh le Gaeilge fáilte go Gaillimh le gairid roimh thoscaireacht Māori ón Nua-Shéalainn, faoi thionlacan an Hon Te Ururoa Flavell, Aire Forbartha Māori agus a chomhairleoirí sinsearacha. Bhí an toscaireacht ar thuras taighde go hÉirinn agus go dtí An Bhreatain Bheag chun fáil amach go díreach céard atá á dhéanamh ag grúpaí sna tíortha sin chun a dteangacha dúchasacha a athbheochan. I measc na toscaireachta bhí urlabhraí ó Ghníomhaireacht Chistiúcháin Chraoltóireachta, comhairleoirí Rialtas na Nua-Shéalainne agus gníomhaireachtaí forbartha.

lydon_images_47

Eruera Prendergast-Tarena ag tabhairt bronntanais beag agus beannacht Maorach do Bhríd Ní Chonghóile, Gaillimh le Gaeilge agus an Dr. Aodhán MacCormaic, Stiúrthóir na Gaeilge, An Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta.

Chas Bríd Ní Chonghóile ó Ghaillimh le Gaeilge leis an toscaireacht agus thug sí cur i láthair ar úsáid na Gaeilge sa chéad chathair in Éirinn le stádas dátheangach. Chas siad le Clíona Ní Mhurchú, Bainisteoir Réigiúnach le Top Oil, buaiteoirí Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2016 agus labhair sí faoi na buntáistí a bhaineann le húsáid na Gaeilge sa ghnó. 

I rith a gcuid ama i nGaillimh, thug siad cuairt ar Choláiste na Coiribe, chas siad le Cathaoirleach Ghaillimh le Gaeilge, Bernadette Mullarkey agus an Stiúrthóir Iognáid Ó Muircheartaigh, Uachtarán Chumann Tráchtála na Gaillimhe, Conor O’Dowd, Maeve Joyce, Príomhfheidhmeannach Chumann Tráchtála na Gaillimhe, Alan Esslemont, Ard-Stiúrthóir le TG4 agus an Dr Aodhán Mac Cormaic, Stiúrthóir Gaeilge,  An Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta chomh maith le hEileen Ruane, Stiúrthóir Gníomhach Seirbhísí, agus Ailish Bhreathnach, Oifigeach Gaeilge  ó Chomhairle Cathrach na Gaillimhe. Chas siad le hAire Stáit na Gaeltachta Seán Kyne TD le haghaidh lóin i Vina Mara, an tSráid Láir, Gaillimh.

_____________________________________________________________________________________

Imeachtaí sa Bhliain Úr

  • Dé Luain 3 Aibreán 2017 @5.30i.n.  Spriocdháta don Phacáiste Eolais do Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh

__________________________________________________________________________________    

Dlúthchairde Ghaillimh le Gaeilge 2016

dahg-logo Post gretb_logo_colour
New Galway GAA Crest (3) logo_Europus
eyre_square Advertiser_Nua OE Gaillimh_nua1
     Top_Oil_beag  
Faigheann Gaillimh le Gaeilge maoiniú ón gCrannchur Náisiúnta tríd an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta, ó Chomhairle Cathrach na Gaillimhe agus ó Chairde Ghaillimh le Gaeilge i gcomhar le Cumann Tráchtála na Gaillimhe.
Catagóir/Category: Nuachtlitir

Comments are closed.