DEIS Meitheamh 2017

Na Scéalta is déanaí ó Ghaillimh le Gaeilge

A6 ad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fulacht Fia Chairde Ghaillimh le Gaeilge

: Paul Stewart, an Comhlacht Tógála Stewart, (Urra an Fhulachta Fia), Avril Smith, Ionad na Faiche Móire, (Urra an Fhulachta Fia), Méara Chathair na Gaillimhe, An Comhairleoir Pearce Flannery, Bernadette Mullarkey, Cathaoirleach Ghaillimh le Gaeilge, Maurice O’Gorman, Uachtarán Chumann Tráchtála na Gaillimhe ag baint sult as Fulacht Fia Chairde Ghaillimh le Gaeilge sa Radisson Blu Hotel & Spa, Gaillimh

Paul Stewart, an Comhlacht Tógála Stewart, (Urra an Fhulachta Fia), Avril Smith, Ionad na Faiche Móire, (Urra an Fhulachta Fia), Méara Chathair na Gaillimhe, An Comhairleoir Pearce Flannery, Bernadette Mullarkey, Cathaoirleach Ghaillimh le Gaeilge, Maurice O’Gorman, Uachtarán Chumann Tráchtála na Gaillimhe ag baint sult as Fulacht Fia Chairde Ghaillimh le Gaeilge sa Radisson Blu Hotel & Spa, Gaillimh

Bhain Cairde agus Stiúrthóirí Ghaillimh le Gaeilge ardtaitneamh as tráthnóna álainn ceoil agus bia ag an bhFulacht Fia bliantúil a reáchtáladh, Dé Céadaoin an 28 Meitheamh sa Radisson Blu Hotel & Spa, Bóthar Loch an tSáile, Gaillimh. Is iad Cairde Ghaillimh le Gaeilge Ionad na Faiche Móire, Ollmhargaí na Seoighe, Gaillimh agus an Comhlacht Tógála Stewart a rinneadh urraíocht fhlaithiúil ar an bhFulacht Fia. Míle buíochas leo ar fad.

Ag an ócáid, chuir Bernadette Mullarkey, Cathaoirleach Ghaillimh le Gaeilge, fáilte mhór chroíúil roimh Mhéara nua-thofa Chathair na Gaillimhe, an Clr Pearce Flannery, a toghadh an tseachtain seo caite.

Labhair sí chomh maith faoin obair atá roimh Ghaillimh le Gaeilge sna seachtainí amach romhainn agus iad ag déanamh áisitheoireacht ar an bpróiseas chun Plean Teanga nua do Chathair na Gaillimhe a réiteach. Dúirt sí:

“Láidreoidh an Plean Teanga nua do Ghaillimh stádas na Gaillimhe mar Chathair Dhátheangach na hÉireann agus cuirfidh sé luach cultúrtha lenár mbliain mar Phríomhchathair Chultúir na hÉireann in 2020 chomh maith. Tá deiseanna iontacha anseo chomh maith leis na meáin a úsáid chun an Ghaeilge a chur i lár an aonaigh agus an ghné spraíúil den teanga a chur i láthair. Cinnte, tá obair le déanamh, ach le tacaíocht Chomhairle Cathrach na Gaillimhe, Chairde Ghaillimh le Gaeilge agus eagraíochtaí tábhachtacha eile, is féidir linn a bheith muiníneach go gcuirfear plean rathúil le chéile dár gcathair. An dúshlán is mó a bheas romhainn ná na hacmhainní cuí a bheas ag teastáil leis an Plean Teanga nua a chur i bhfeidhm a fháil.”

Pic2

Bríd Ní Chonghóile, Gaillimh le Gaeilge, Méara Chathair na Gaillimhe, An Comhairleoir Pearce Flannery, Shauna Morley agus John Joe Walsh, Ollmhargaí na Seoighe, Gaillimh (Urra an Fhulachta Fia) ag baint sult as Fulacht Fia Chairde Ghaillimh le Gaeilge sa Radisson Blu Hotel & Spa, Gaillimh.

Pic3

Micheál Ó Conaire, An Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta, Méara Chathair na Gaillimhe, An Comhairleoir Pearce Flannery, Bernadette Mullarkey, Cathaoirleach Ghaillimh le Gaeilge, Aodhán Mac Cormaic, Stiúrthóir na Gaeilge ag baint sult as Fulacht Fia Chairde Ghaillimh le Gaeilge sa Radisson Blu Hotel & Spa, Gaillimh.

Pic4

Roinnt ball de Bhord Stiúrtha Ghaillimh le Gaeilge i dteannta Méara Chathair na Gaillimhe, An Comhairleoir Pearce Flannery: Pádraig Ó Beaglaoich, Bernadette Mullarkey, Cathaoirleach Ghaillimh le Gaeilge, Seán Stewart (Urra an Fhulachta Fia) agus Pádraic Ó Raighne ag baint sult as Fulacht Fia Chairde Ghaillimh le Gaeilge sa Radisson Blu Hotel & Spa, Gaillimh.

Pic5

Bernadette Prendergast, Galway Bay FM, Declan Varley, Eagarthóir an Ghrúpa, Galway Advertiser agus Loretta Ní Ghabháin, Lorg Media ag baint sult as Fulacht Fia Chairde Ghaillimh le Gaeilge sa Radisson Blu Hotel & Spa, Gaillimh.

 

 

 

 

Go raibh míle maith agaibh! 

Eyre SQ Logo_plus Irish-02 joyces_supermarkets_galway_logo Stewart_Logo_as gaeilgeCMYK

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Tá Rásaí na Gaillimhe beagnach linn!

Tá Gaillimh le Gaeilge ag glaoch ar GHAILLIMH an Ghaeilge a úsáid i rith na féile.  Is féidir leat í a úsáid ar Chomharthaí/ ar Bhiachláir/ i Margaíocht/ i bhFoilsiúcháin/ nó i dTáirgí atá forbartha do Rásaí na Gaillimhe. Déan teagmháil linn le do thoil ag 091 568876 nó eolas@gleg.ie. Tá deis agat cuairt a thabhairt ar www.gleg.ie chomh maith.

Rásaí_Léim

 

 

 

 

 

 

Fáilte chuig Rásaí na Gaillimhe  ~ Welcome to the Galway Races

Bain sult as Rásaí na Gaillimhe ~ Enjoy the Galway Races

Bain sult as an gcraic ~ Enjoy the craic

Lá na mBan ~ Ladies Day

Spraoi agus Spleodar ag Rásaí na Gaillimhe 

Enjoyment and fun at the Galway Races

Bí linn ag Rásaí na Gaillimhe ~ Join us at the Galway Races

An Fhéile Rásaíochta is cáiliúla sa tír!

The most popular Racing Festival in the country!

Táim ag na Rásaí  I am at the races

Capall  breá Great horse                 

Jacaí breá Great jockey

Aon mholtaí?   Any tips?   

Cuir geall Put on a bet

Gach bealach Each way 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Féile Idirnáisiúnta Ealaíon na Gaillimhe

DÚN NA mBAN TRÍ THINE—Léiriú de chuid na Taibhdheirce i gcomhair le hOllscoil na hÉireann Gaillimh mar chuid d’Fhéile Idirnáisiúnta Ealaíon na Gaillimhe –Ar siúl ón 13 go dtí 22 Iúil 2017.

Tuilleadh Eolais ag http://antaibhdhearc.com/shows/dun-na-mban-tri-thine/ 

FINAL2-960x658

GIAF

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Make ‘an Ghaeilge’ your business

Cuireann Gaillimh le Gaeilge an tseirbhís ‘Gaeilge sa Ghnó’ ar fáil, do ghnólachtaí/d’eagraíochtaí chun cuidiú leo an Ghaeilge a shní isteach ina gcuid gnólachtaí. Tapaigh do dheis agus cuir tús leis na hullmhúcháin anois chun gnó dátheangach a  fhorbairt! 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cairde na Míosa

CARA MAITHlogo Cairde cropped

Galway Bay FM

Joyce’s Supermarkets, Galway

Ollmhargaí na Seoighe, Gaillimh

Radisson Blu Hotel & Spa

CARA

Ionad Ealaíon na Gaillimhe/Galway Arts Centre

Míle buíochas!

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Dlúthchairde Ghaillimh le Gaeilge 2017

dahg-logo S205BAN Post gretb_logo_colour
New Galway GAA Crest (3) logo_Europus
Eyre SQ Logo_plus Irish-02 Advertiser_Nua OE Gaillimh_nua1
 
 

Faigheann Gaillimh le Gaeilge maoiniú ón gCrannchur Náisiúnta tríd an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta, ó Chomhairle Cathrach na Gaillimhe agus ó Chairde Ghaillimh le Gaeilge i gcomhar le Cumann Tráchtála na Gaillimhe.

Catagóir/Category: Nuachtlitir

Comments are closed.