DEIS – Meán Fómhair 2017

Na Scéalta is déanaí ó Ghaillimh le Gaeilge


Dialann 2018 – Deis Fógraíochta

Tá sé deacair a chreidiúint go bhfuil an Fómhar buailte linn arís ach tabharfaidh gaiscí foirne IMG_20170816_162001249
Iománaíochta na Gaillimhe ardú meanman dúinn don Fhómhar. Gaillimh Abú! Tá Gaillimh le Gaeilge ag ullmhú anois do Dhialann 2018! Is ar fhógraíocht amháin a bhraitheann an foilseachán seo.

Tá roinnt spásanna fágtha againn agus ba bhreá linn ár gCairde a fheiceáil ann! Déan teagmháil linn ar 091 568876 nó gearoidin@gleg.ie más mian leat spás a chur in áirithe ann.

Níl aon ardú ar na praghsanna ó anuraidh: 

  • €500 ar leathanach iomlán – 188mm x 239mm 
  • €300 ar leath leathanach daite – 188mm x 116mm 
  • €200 ar ceathrú leathanach – 92mm  x 116mm

_______________________________________________________________________________________________________________________

An bhfuil do chuid sonraí teagmhála cruinn againn?

Bíonn liosta sa Dialann gach bliain de Chairde Ghaillimh le Gaeilge mar aon le sonraí teagmhála agus ainm an té a chuireann seirbhís trí Ghaeilge ar fáil, más ann dóibh. Seo ceannteidil na sonraí atáimid ag foilsiú faoi gach Cara:

Ainm/ Seoladh/ Fón/ R-phost/ Suíomh Gréasáin/Seirbhís i nGaeilge

Tabhair faoi deara le do thoil … Má tá aon athrú ar do chuid sonraí teagmhála, ar mhiste leat na sonraí nua a sheoladh chuig eolas@gleg.ie nó glaoch a chur ar 091 568876 roimh 2 Deireadh Fómhair 2017 le do thoil. Mura gcloisimid uait, glacaimid go bhfuil na sonraí atá againn duit in ord agus in eagar.

____________________________________________________________________________________________

An Ghaeilge sa Ghnó

Trí úsáid na Gaeilge a thabhairt isteach i do ghnó, is féidir leat cur lena luach agus gnó a mhealladh ar bhealach simplí agus éifeachtach ó thaobh costais dhe. Níl aon ghá go mbeadh Gaeilge líofa agat chun an Ghaeilge a úsáid i do ghnó, tá Gaillimh le Gaeilge  anseo chun cabhrú leat! Is féidir leat úsáid a bhaint as an nGaeilge ar go leor bealaí i do ghnó – mar shampla ar chomharthaí, ar stáiseanóireacht, ar an idirlíon, sna meáin shóisialta, i mbróisiúir agus trí ‘Seirbhís i nGaeilge’ a chur ar fáil. Cuimhnigh, nach mbíonn sé riamh róluath duit ullmhú do Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2018!

Déan teagmháil linn inniu le do thoil ag 091 568876 nó ag eolas@gleg.ie

DNGMaxwellHeaslipCCnaHeireann Seven_CluicheCeannais

____________________________________________________________________________________________

Cairde Ghaillimh le Gaeilge

Táimid ag teannadh le deireadh na bliana! An bhfuil tú mar ’CARA’ linn fós? Cuidíonn do thacaíocht leanúnach linn an Ghaeilge a chur chun cinn níos éifeachtaí sa chéad chathair in Éirinn a bhfuil stádas dátheangach aici agus láidreoidh sé freisin ár stádas mar Phríomhchathair Chultúir na hEorpa 2020.

Tuilleadh eolais ach glaoch le do thoil ar (091) 568876 nó r-phost a sheoladh chuig eolas@gleg.ie.

DLÚTHCHARA

IDA Ireland – West Regional Officelogo Cairde cropped

Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

 

 CARA MAITH

Brigit’s Garden / Gairdín Bhríde

Top Oil

Viňa Mara

 

CARA

EmployAbility Galway

Dúchas na Gaillimhe

ICE Group

Imperial Hotel

Teagasc

____________________________________________________________________________________________

Comhghairdeas leat a Uachtaráin!

Déanann Gaillimh le Gaeilge comhghairdeas ó chroí leis an Ollamh Ciarán Ó hÓgartaigh as a cheapachán mar Uachtarán ar Ollscoil na hÉireann, Gaillimh agus guímid gach rath air sa todhchaí. Tá Ciarán ina Chathaoirleach ar Phainéal Moltóireachta Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh, Gradam Gnó Dátheangach Chathair na Gaillimhe a eagraíonn Gaillimh le Gaeilge go bliantúil i gcomhar leis an Galway Advertiser agus le tacaíocht Chumann Tráchtála na Gaillimhe. Ainmníodh an Gradam in ómós d’athair Chiaráin, Seosamh Ó hÓgartaigh, ball bunaithe agus Rúnaí Cuideachta Ghaillimh le Gaeilge.

IMG_0876

____________________________________________________________________________________________________________________________

Lón Gnó na Míosa

 Beidh Lón Gnó mhí Mheán Fómhair  Ghaillimh le Gaeilge ar siúl i Dillisk on the Docks in Óstán an Harbour, Bóthar na nDuganna Nua, Gaillimh ar Dé Céadaoin, 27 Meán Fómhair 2017 ó 1.00i.n.-2.00i.n.

Bar-2

Is minic a bhíonn drogall ar dhaoine freastal ar an Lón Gnó de bharr a gcuid easpa Gaeilge. Ná bíodh drogall ort freastal air mar gheall ar seo –  is ócáid neamhfhoirmeálta í seo agus tá míle fáilte roimh dhaoine le gach caighdeán Gaeilge. Tabharfaidh sé deis iontach duit do chuid Gaeilge a fheabhsú in atmaisféar cairdiúil agus neamhfhoirmeálta.  

Beidh Fáilte Uí Cheallaigh romhat!        

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dátaí don Dialann

Is iad seo a leanas dátaí na ‘Lónta Gnó’ agus eile a bheas á  n-eagrú ag Gaillimh le Gaeilge sna míonna amach romhainn. (ionaid fós le socrú). Tá na dátaí seo cruinn nuair atá an nuachtlitir á sheoladh.  

Lón Gnó mhí Dheireadh Fómhair

Déardaoin – 26 Deireadh Fómhair 2017 @1.00pm sa Forster Court Hotel

Lón Gnó mhí na Samhna

Déardaoin – 30 Samhain 2017 @1.00pm

Cóisir na Nollag do Chairde Ghaillimh le Gaeilge

Déardaoin 14 Nollaig 2017@ 6.30pm – 8.30pm

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Urra d’Fhulacht Fia Chairde Ghaillimh le Gaeilge. 

Eyre_Square_Shopping_Centre_advert_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
 Dlúthchairde Ghaillimh le Gaeilge 2017

Roinn_Cultuir_Oidhreachta_Gaeltachta_beag S205BAN Post gretb_logo_colour
New Galway GAA Crest (3) logo_Europus

IDA

Eyre SQ Logo_plus Irish-02 Advertiser_Nua OE Gaillimh_nua1
 
 

Faigheann Gaillimh le Gaeilge maoiniú ón gCrannchur Náisiúnta tríd an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, ó Chomhairle Cathrach na Gaillimhe agus ó Chairde Ghaillimh le Gaeilge i gcomhar le Cumann Tráchtála na Gaillimhe.

Catagóir/Category: Nuachtlitir

Comments are closed.