DEIS – Meán Fómhair 2016

Na Scéalta is déanaí ó Ghaillimh le Gaeilge

Dialann Ghaillimh le Gaeilge 2017

Beidh Gaillimh le Gaeilge 30 bliain ar an bhfód in 2017 agus chuige sin ba mhaith linn an deis a thabhairt duit fógra a ghlacadh linn san eagrán speisialta seo do Dhialann Chairde Ghaillimh le Gaeilge 2017.dialann_flyer

Scaiptear os cionn 270 cóip SAOR IN AISCE ar Chairde Ghaillimh le Gaeilge, ar Chomhairleoirí, ar Pholaiteoirí áitiúla, ar lucht gnó agus ar ionadaithe eile i nGaillimh go luath i mí na Nollag.

Tá an fhoilseachán ag brath ar fhógraíocht amháin.

Seo a leanas na praghsanna:

 

€500 ar leathanach iomlán, 

€300 ar leath-leathanach agus 

€200 ar cheathrú leathanach daite.

Déan teagmháil le Gearóidín go luath ag (091) 568876 nó seol ríomhphost chuig gearoidin@gleg.ie.

_______________________________________________________________________________

Do chuid Sonraí Teagmhála i nDialann 2017

Bíonn liosta sa Dialann gach bliain de Chairde Ghaillimh le Gaeilge mar aon le sonraí teagmhála agus ainm an té a chuireann seirbhís trí Ghaeilge ar fáil, más ann dóibh. Seo ceannteidil na sonraí atáimid a fhoilsiú faoi gach Cara:

Ainm/ Seoladh/ Fón/ R-phost/ Suíomh Gréasáin/Seirbhís i nGaeilge

Tabhair faoi deara le do thoil … Má tá aon athrú ar do chuid sonraí teagmhála, ar mhiste leat na sonraí nua a sheoladh chuig eolas@gleg.ie nó glaoch a chur ar 091 568876 roimh 3 Deireadh Fómhair 2016 le do thoil. Mura gcloisimid uait, glacaimid go bhfuil na sonraí atá againn duit in ord agus in eagar.

______________________________________________________________________________

Lón Gnó na Míosa

Beidh Lón Gnó Mhí Mheán Fómhair ar siúl ó 1.00i.n.-2.00i.n. i mBialann Viña Mara, An tSráid Láir ar an gCéadaoin, 28 Meán Fómhair 2016.

Chun suíochán a chur in áirithe   déan teagmháil leis an oifig ag (091) 568876 nó seol r-phost chuig eolas@gleg.ie.

Ag tnúth le sibh a fheiceáil ann!

lon_gnomf

_______________________________________________________________________________

Dátaí don Dialann

Is iad seo a leanas  dátaí na ‘Lónta Gnó’ agus eile a bheas á n-eagrú ag Gaillimh le Gaeilge sna míonna amach romhainn. (Ionaid fós le socrú) Tá na dátaí seo cruinn agus an Nuachtlitir seo á scaipeadh oraibh.

Lón Gnó Mhí Dheireadh Fómhair

Dé Máirt 25 Deireadh Fómhair @1.00i.n.

Lón Gnó Mhí na Samhna

Dé Céadaoin 23 Samhain 2016 @1.00i.n.

Cóisir na Nollag do Chairde Ghaillimh le Gaeilge

Déardaoin 15 Nollaig 2016 @ 6.30i.n. – 8.30i.n.

_______________________________________________________________________________

Bailte Seirbhíse Gaeltachta

Tá sé fógraithe go bhfuil Cathair na Gaillimhe ainmnithe mar cheann de na bailte a d’fhéadfadh iarratas a dhéanamh le haitheantas a bhaint amach mar Bhaile Seirbhíse Gaeltachta faoi Acht na Gaeltachta 2012. De réir Acht na Gaeltachta beidh ceanneagraíocht/coiste le roghnú i ngach Baile Seirbhíse le tabhairt faoi phlean teanga a chur le chéile don bhaile.

Beidh cruinniú eolais do choistí, eagraíochtaí agus páirtithe leasmhara eile atá ag feidhmiú i nGaillimh, Dé Céadaoin an 21ú Meán Fómhair ag 8i.n. in Óstán an Harbour ar Bhóthar na nDuganna chun an próiseas a bhaineann le pleanáil teanga atá leagtha amach do na Bailte Seirbhíse Gaeltachta agus an tacaíocht agus an cuidiú a bheidh ar fáil a mhíniú.

Beidh ionadaithe ó Fhoras na Gaeilge, ón Roinn Ealaíon Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta, agus ó Údarás na Gaeltachta i láthair.

Ba mhór againn é dá mbeadh ionadaí/ionadaithe ó d’eagraíocht/do choiste i láthair agus bheinn buíoch duit ach nóta a sheoladh chuig eolas@gleg.ie lena dhearbhú go mbeidh sibh ar fáil ar an oíche agus sonraí comhghleacaithe eile ar mhaith leo a bheith i láthair a thabhairt.

Is féidir níos mó eolais a fháil faoin Acht, faoi phleanáil teanga agus faoi Bhailte Seirbhíse Gaeltachta ar shuíomh na Roinne:  www.ahrrga.gov.ie

_______________________________________________________________________________

An bhfuil tú mar ’CARA’ linn fós?

Le bhur dtacaíocht, leanfaimid ar aghaidh ag treisiú Stádas dátheangach na Gaillimhe. Tuilleadh eolais ach glaoch le do thoil ar (091) 568876 nó seol r-phost a sheoladh chuig eolas@gleg.ie. Gliogáil ANSEO chun síniú suas ar líne.

 

Cairde na Míosa

DLÚTHCHARAlogo Cairde cropped

Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

CARA MAITH

Anthony Ryan Ltd.

Galway Bay Hotel

Park House Hotel

Snap Galway

CARA

AIB Caisleán an Linsigh

Conradh na Gaeilge

CPL Recruitment

Tacsaithe na Gaillimhe

Míle buíochas as ucht bhur dtacaíocht! 

______________________________________________________________________________

Seanfhocal na Míosa:

Beatha teanga í a labhairt!

______________________________________________________________________________
Dlúthchairde Ghaillimh le Gaeilge 2016

Post gretb_logo_colour
New Galway GAA Crest (3) logo_Europus
eyre_square Advertiser_Nua
OE Gaillimh_nua1 Top_Oil_beag
Faigheann Gaillimh le Gaeilge maoiniú ón gCrannchur Náisiúnta tríd an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta, ó Chomhairle Cathrach na Gaillimhe agus ó Chairde Ghaillimh le Gaeilge i gcomhar le Cumann Tráchtála na Gaillimhe.
Catagóir/Category: Nuachtlitir

Comments are closed.