DEIS – Eanáir 2017

Na scéalta is déanaí ó Ghaillimh le Gaeilge

Gradam_Banner

Pic2_Urrai_an_Ghradaim

Páid Ó Neachtain, Feidhmeannach Caidrimh Phoiblí, Údarás na Gaeltachta, [Urra an Ghradaim] Ronan Walsh, Snap Galway, [Urra ar an gCatagóir ‘Seirbhísí’] Clíona Ní Mhurchú, Bainisteoir Réigiúnach, Top Oil, [Buaiteoir Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2016], Méara Chathair na Gaillimhe, an Comhairleoir Noel Larkin, Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Pádraic Ó Ráighne, Bainisteoir Margaíochta TG4, [Urra an Ghradaim] agus Bernadette Mullarkey, Cathaoirleach Ghaillimh le Gaeilge. Chun Tosaigh: Treasa Uí Lorcáin, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann Gaillimh, [Urra ar an gCatagóir ‘Comhlachtaí Eile’], Declan Varley, Grúpeagarthóir an Galway Advertiser, [Príomh Urra an Ghradaim], Conor O’Dowd, Uachtarán Chumann Tráchtála na Gaillimhe, [ Urra an Ghradaim] agus Anne Melia, [Urra ar an gCatagóir ‘Fáilteachas agus Turasóireacht]

“Is é an buntáiste is mó a bhain le páirt a ghlacadh sa Ghradam dúinne ná leibhéal rannpháirtíochta na foirne, rud nach raibh súil againn leis. Chuir sé go mór le bród agus le paisean i measc na foirne, rud a theastódh ó ghnó ar bith.”

Is é sin a bhí le rá ag Clíona Ní Mhurchú, Bainisteoir Réigiúnach Top Oil agus í ag labhairt ar bhuachan Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2016 ag preasócáid sa PorterShed, an Fhaiche Mhór, Gaillimh. Ag an bpreasócáid, sheol Méara Chathair na Gaillimhe, an Comhairleoir Noel Larkin, Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2017 go hoifigiúil agus chuir sé fáilte roimh urraí an Ghradaim do 2017.

Más mian leat an mórtas foirne céanna a mhúscailt i do ghnó/d’eagraíocht agus poiblíocht fhorleathan a ghnóthú de bharr úsáid na Gaeilge, glac páirt i nGradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2017.  Dé Luain 13 Feabhra 2017 @5.30i.n. an spriocdháta d’ainmniúcháin. Gliogáil anseo chun iontráil a dhéanamh ar líne inniu!

 

Seoladh_PorterShed1

Aghna Ní Chunaigh, agus Caitlín Nic Aoidh, Lorg Media, Charlene Butler, agus Susan Reilly, EmployAbility Galway, [Buaiteoirí Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2012] ag freastal ar an bpreasócáid sa PorterShed, An Fhaiche Mhór, Gaillimh.

Seoladh_PorterShed

Gearóidín Hynes, Gaillimh le Gaeilge, Declan Varley, Grúpeagarthóir an Galway Advertiser, [Príomhurra an Ghradaim], Mary Rogers, Bainisteoir Nuálaíochta Pobail, The PorterShed agus Amy Ní Argadán, Gaillimh le Gaeilge ag freastal ar an bpreasócáid sa PorterShed, An Fhaiche Mhór, Gaillimh.

Seo a leanas Urraí Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2017: 

PRÍOMHURRA AN GHRADAIM

Advertiser_Nua

 

 

 

 

 

 

URRAÍ AN GHRADAIM

TG4_New_Logo_web  
   
Failte Ireland web gbfm web
logo

 

 

 

 

 

 

 

 

URRAÍ TACAÍOCHTA AN GHRADAIM
ARO_logo
 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________

Gaillimh le Gaeilge i dTithe an Oireachtais

Dúirt  an Teachta Dála Catherine Connolly, Cathaoirleach Bhuan-Chomhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán i dTithe an Oireachtais, gur thuig sí ón gcur i Comhchoiste
láthair a rinne Gaillimh le Gaeilge le déanaí don Bhuan-Chomhchoiste,  go bhfuil an eagraíocht ag leibheál maoinithe nach féidir leo titim faoi.  Dúirt sí freisin “nach féidir le Gaillimh le Gaeilge leanúint ar aghaidh mar atá.” Is cúis áthais dúinn go bhfuil sé socruithe ag an mBuan-Chomhchoiste teagmháil a dhéanamh leis an Aire sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta chun iarratas a dhéanamh d’airgead breise do Ghaillimh le Gaeilge.

Gliogáil anseo chun an cur i láthair a fheiceáil. 

____________________________________________________________________________

Cairde Ghaillimh le Gaeilge 2017

Chun cuidiú linn leanúint ar aghaidh lenár gcuid oibre i gcur chun cinn na Gaeilge sa logo Cairde croppedchathair agus chun ár stádas  mar Phriomhchathair Chultúir na hEorpa 2020 a threisiú, tabhair do chairdeas dúinn arís do 2017.  Go raibh maith agat as do chairdeas dúinn i rith 2016.

 

Is féidir leat íocaíocht a dhéanamh ar líne  le PayPal anseo. Tá na praghsanna mar an gcéanna le anuraidh.

 

Na Cairde is déanaí linn do 2017: 

DLÚTHCHARA

An Post

Bord Oideachais & Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin

TG4

CARA MAITH

Enterprise Ireland Leabharlanna Chontae na Gaillimhe
Murphy’s Bar Murtagh & Co. Cuntasóirí Cairte
Oifig an Choimisinéara Teanga Sleepzone

 CARA

An tAthar Daithí G. E Ó Murchú Mary’s Fish Shop
Carn Financial Services McDonagh’s
Clódóirí CL Print Misneach Healing Therapies
Judy Greene Pottery Ó Dorchaidhe, Antoin
Ó hÓgartaigh, Proinséas Supermac’s

 

Go raibh míle maith agaibh!

__________________________________________________________________

Imeachtaí 2017

SNAG_SUIOMHBeidh muid ag ceiliúradh an chéad lá de Sheachtain na Gaeilge 2017 le Lón Gnó ag 1.00i.n., Dé
Céadaoin, 1 Márta 2017. 
(Ionad  le socrú)

Bí ag faire amach do na cuirí a bheith ag dul amach níos gaire den am.

 

Ardfheis Chonradh na Gaeilge 

Beidh Ard Fheis Chonradh na Gaeilge á reáchtáil i gCathair na Gaillimhe an 24-25 Feabhra 2017. Is é seo an chéad uair ón mbliain 1988 a mbeidh an Ard-Fheis ar siúl sa chathair. 

Mar chuid d’imeachtaí na hArd-Fheise beidh siad ag reáchtáil oíche cheiliúrtha Dé Sathairn an 25 Feabhra do phobal na Gaeilge in Óstan Chuan na Gaillimhe. Mar chuid den cheiliúradh beidh dinnéar agus oíche shiamsaíochta ar siúl áit a mbeidh togha na siamsaíochta ar fáil agus beidh aíonna speisialta i láthair, ina measc an ceoltóir iomráiteach Noel Hill. Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil le Conradh na Gaeilge ag 091 567824 nó emma@cnag.ie

__________________________________________________________________

LEAN MUID!

Lean muid ar Facebook, Twitter agus YouTube agus coinnigh tú féin ar an eolas maidir leis an nuacht is déanaí  ó  Ghaillimh le Gaeilge. Seol samplaí den dátheangachas i do ghnó chuig eolas@gleg.ie agus scaipfimid an scéal ar leathanach Ghaillimh le Gaeilge.   

https://www.facebook.com/GaillimhleGaeilge

http://www.twitter.com/GaillimhGaeilge

https://www.youtube.com/channel/UCTN0CUKlMx7VY5ExalA982g

 

facebook logo beag twitter logo youtube

________________________________________________________________

Seanfhocal na Míosa:

Beatha teanga í a labhairt!

_______________________________________________________________
   

Dlúthchairde Ghaillimh le Gaeilge 2017

dahg-logo Post gretb_logo_colour
New Galway GAA Crest (3) logo_Europus
eyre_square Advertiser_Nua OE Gaillimh_nua1
     Top_Oil_beag  
Faigheann Gaillimh le Gaeilge maoiniú ón gCrannchur Náisiúnta tríd an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta, ó Chomhairle Cathrach na Gaillimhe agus ó Chairde Ghaillimh le Gaeilge i gcomhar le Cumann Tráchtála na Gaillimhe.
Catagóir/Category: Nuachtlitir

Comments are closed.