DEIS – Deireadh Fómhair 2017

Na scéalta is déanaí ó Ghaillimh le Gaeilge

 An Ghaeilge in airde

Ní haon ionadh go bhfuil sé ag éirí níos coitianta do ghnónna agus d’eagraíochtaí áitiúla Collagean Ghaeilge a úsáid mar chuid dá ngnó. Is cinnte go bhfuil tuiscint níos fearr amuigh ansin anois ar luach na Gaeilge do Ghaillimh agus ar an tábhacht a bhaineann léi mar chuid dár bhféiniúlacht mar chathair chultúrtha dhátheangach.

 Sna míonna amach romhainn, beidh Gaillimh le Gaeilge ag cur lenár n-iarrachtaí agus muid ag iarraidh aird ghnónna agus eagraíochtaí na Gaillimhe a tharraingt ar Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh. Beidh muid i mbun na hoibre seo i gcomhar lenár bpríomh-urra, The Galway Advertiser Group agus le tacaíocht Chumann Tráchtála na Gaillimhe. Seolfar Gradam 2018 ar an Mháirt, 30 Eanáir 2018.

Dúirt Avril Smith ó Ionad na Faiche Móire, a bhuaigh an Gradam i mbliana:

“Is taithí iontach a bhí ann páirt a ghlacadh sa Ghradam dom féin agus d’Ionad na Faiche Móire.

My own Irish wasn’t great but that didn’t stand in our way as Foireann Ghaillimh le Gaeilge helped us throughout the whole bilingual process. We started off with bilingual signage, and it went on from there. It took us 4 years to get here agus b’fhiú go mór é.”

_____________________________________________________________________________________

Dialann 2018 ar an mbealach – Buíochas do na Fógróirí!

IMG_20170816_162001249

Ardilaun Hotel Oifig an Choimisinéara Teanga
Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge Ollmhargaí na Seoighe / Joyce’s Supermarkets
Bácús Uí Ghríofa / Griffin’s Bakery Radisson Blu Hotel & Spa
Bus Éireann Salthill Hotel
Brendan James Financial Services Supermac’s
Comhairle Cathrach na Gaillimhe Taibhdhearc an Gaillimhe
Faherty Paints TG4
Foras na Gaeilge The Connacht Hotel
Ionad na Faiche Móire The Kings Head
Mary’s Fish Gaillimh Tigh Taaffes
  Údarás na Gaeltachta   

____________________________________________________________________________________________

Cairde Ghaillimh le Gaeilge 2017

Ná déan dearmad clárú linn arís le bhur dtoil, tá bhur gcairdeas uainn! logo Cairde

Is iad lucht gnó na Gaillimhe croílár obair Ghaillimh le Gaeilge agus gan bhur dtacaíocht ní bheadh muid in ann ár gcuid seirbhísí a chur ar fáil do mhuintir na Gaillimhe. 

Tuilleadh eolais ach glaoch le do thoil ar (091) 568876 nó r-phost a sheoladh chuig  eolas@gleg.ie.

CARA MAITH

Carey Building Contractors

Park House Hotel

 CARA

CPL Recruitment

Mary Lane Heneghan

Seán Stafford

______________________________________________________________________________________________

Dátaí don Dialann

Is iad seo a leanas dátaí na n-ócáidí a bheas á n-eagrú ag Gaillimh le Gaeilge sna míonna amach romhainn. Tá na dátaí seo cruinn agus an nuachtlitir seo á sheoladh. 

Lón Gnó mhí na Samhna

The Kings Head Bistro, An tSráid Ard, Déardaoin 23 Samhain 2017 @1.00pm

Am Nollag

Bígí linn do choisir na Nollag in Arás an nGael, Sráid Dhoiminic.

Déardaoin 14 Nollaig 2017@ 6.00pm 

_________________________________________________________________________________________

Comhghairdeas lenár gCairde

Comhghairdeas lenár ár gCairde atá ainmnithe ar an nGearrliosta do Ghradaim Chumann Tráchtála na Gaillimhe:

Galway_Chamber_web

Is é téama Gradaim na bliana seo ná- Éacht thar na Bearta. Fógrófar na buaiteoirí ag Bál Chumann Tráchtála na Gaillimhe ar an 10 Samhain in Óstán an Radisson Blu Hotel and Spa. Is féidir ticéid a cheannacht anseo

Gach rath libh!

_______________________________________________________________________________________________

Gaeilge d’Oíche Shamhna

Beidh Oíche Shamhna á cheiliúradh againn go luath!  Seo thíos cúpla frása duit le húsáid.

Oíche Shamhna Shona – Happy Halloween

Oíche Shamhna – Halloween

Bain sult as Oíche Shamhna– Enjoy Halloweenpumpkin

Taibhse – Ghost

Cailleach – Witch

Damhán Alla – Spider 

Cnámharlach – Skeleton

Culaith Bhréige – Fancy Dress

Scéal Taibhsí – Ghost Story

Bob nó Bia – Trick or Treat

Tabhair féirín dom, nó buailfidh mé bob ort! – Give me a gift, or I’ll play a prank on you!

Má tá tuilleadh téarmaí uait déan teagmháil ag  091 568876  nó  eolas@gleg.ie

____________________________________________________________________________________________________

Gaillimh le Gaeilge ar Instagram instagram

Lean muid anois ar Instagram! Tá cuntas Ghaillimh le Gaeilge ar fáil ag an nasc seo a leanas: 

https://www.instagram.com/gaillimhlegaeilge/

Is féidir leat muid a leanúint ar Facebook agus Twitter chomh maith. 

 

_________________________________________________________________________________________________

 Dlúthchairde Ghaillimh le Gaeilge 2017

Roinn_Cultuir_Oidhreachta_Gaeltachta_beag
S205BAN
Post gretb_logo_colour
New Galway GAA Crest (3) logo_Europus

IDA

Eyre SQ Logo_plus Irish-02 Advertiser_Nua OE Gaillimh_nua1
 
 

Faigheann Gaillimh le Gaeilge maoiniú ón gCrannchur Náisiúnta tríd an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, ó Chomhairle Cathrach na Gaillimhe agus ó Chairde Ghaillimh le Gaeilge i gcomhar le Cumann Tráchtála na Gaillimhe.

Catagóir/Category: Nuachtlitir

Comments are closed.