DEIS – Deireadh Fómhair 2016

Na scéalta is déanaí ó Ghaillimh le Gaeilge

Dialann Ghaillimh le Gaeilge 2017

Tá na hullmhúcháin do Dhialann Chairde Ghaillimh le Gaeilge 2017 faoi lánseol. Tá ár nDialann maoinithe go hiomlán ag fógraí ó na comhlachtaí agus ó na heagraíochtaí seo a leanas:

dialann_flyer_web

Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

AIB

Bácús Uí Ghríofa / Griffin’s Bakery

Bus Éireann

Carn Financial Services

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

Comhar Creidmheasa Naomh Aontoine & An Cladach Teo.

Faherty Paints

Foras na Gaeilge

Ionad na Faiche Móire

Oifig an Choimisinéara Teanga

Ollmhargadh na Seoighe / Joyce’s Supermarket

Orla Murray Financial Services

Radisson Blu Hotel & Spa

TG4

The Ardilaun Hotel

The King’s Head

Tigh Taaffes

Údarás na Gaeltachta

 Míle Buíochas!  

___________________________________________________________________________________________________________________

An Ghaeilge sa Ghnó

Leis an Nollaig ag teannadh linn, ná déan dearmad beannachtaí   Nollag i nGaeilge nó go dhátheangach a úsáid ar bhróisiúir, ar bhiachláir, i ríomhphoist agus i maisiúcháin. Is féidir an Ghaeilge a shní isteach go héasca i do ghnó chun custaiméirí a mhealladh isteach agus gnó a dhéanamh le Gaeilgeoirí a bheidh ag siopadóireacht i rith na Nollag.

Trí úsáid na Gaeilge a thabhairt isteach i do ghnó, is féidir leat cur lena luach agus gnó a mhealladh ar bhealach simplí agus éifeachtach ó thaobh costais de. Níl aon ghá go mbeadh Gaeilge líofa agat chun an Ghaeilge a úsáid i do ghnó, tá Gaillimh le Gaeilge anseo chun cabhrú leat! Gliogáil ar an nasc seo a leanas le haghaidh cúpla moltaí. http://www.gleg.ie/ag-ullmh%C3%BA-don-nollaig/

Cuimhnigh freisin, nach mbíonn sé riamh róluath duit ullmhú do Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2017!

john_keogh_web connachta_abu

____________________________________________________________________________________________________________________

Cairde Ghaillimh le Gaeilge

Táimid ag teannadh le deireadh na bliana! An bhfuil tú mar ‘CARA’ linn fós? Cuidíonn do thacaíocht leanúnach linn an Ghaeilge a chur chun cinn níos éifeachtaí sa chéad chathair in Éirinn a bhfuil stádas dátheangach aici agus láidreoidh sé freisin ár stádas mar Phríomhchathair Chultúir na hEorpa 2020.

Tuilleadh eolais ach glaoch le do thoil ar (091) 568876 nó r-phost a sheoladh chuig eolas@gleg.ie. Giogáil anseo chun síniú suas ar líne.

CARA MAITH

Bácús Uí Ghríofa/Griffin’s Bakery logo Cairde cropped

Carey Building Contractors

Óstán Árann

Tigh Chóilí

 CARA

An tUasal, Seán Stafford

Dr. Eithne Mhic Aoidh

Galway Cartridge

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Galway Bay FM – Comhghairdeas lenár gCairde

Comhghairdeas le Cairde Ghaillimh le Gaeilge, Galway Bay FM, a thug leo Gradam eile ag na ‘PPI National Radio Awards’.

Ainmníodh an stáisiún mar bhuaiteoir sa Chatagóir Nuálaíochta don ghnéchlár toghchánaíochta a chuaigh amach mar chuid den chlár nuachta sa tráthnóna FYI Galway.

________________________________________________________________________________________________________________________

Imeachtaí na Míosabrasserie

Lón Gnó mhí Dheireadh Fómhair

Beidh Lón Gnó mhí Dheireadh Fómhair ar siúl ó 1.00i.n.-2.00i.n. i  mBialann Brasserie on the Corner, Sráid Eglington ar an Máirt, 25 Deireadh  Fómhair 2016.

Chun suíochán a chur in   áirithe   déan teagmháil leis an oifig ag (091) 568876 nó seol r-phost chuig eolas@gleg.ie.

______________________________________________________________________________________________________________________

Dátaí don Dialann

Is iad seo a leanas dátaí d’ócáidí eile a bheas á n-eagrú ag Gaillimh le Gaeilge sna míonna amach romhainn.  Tá na dátaí seo cruinn ag am priontála.

Lón Gnó Mhí na Samhna

Dé Céadaoin23 Samhain 2016 @1.00pm, Teach na Céibhe

Cóisir na Nollag do Chairde Ghaillimh le Gaeilge

Dé Céadaoin 15 Nollaig 2016 ó 6.00pm go 8.30pm in Óstán an Harbour, Bóthar na nDuganna.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Gradaim Chumann Tráchtála na Gaillimhe

Dé hAoine 14 Deireadh Fómhair, spriocdháta d’iontrálacha do Ghradaim Chumann Tráchtála na chamber-logoGaillimhe. Ná caill an deis do ghnó/d’eagraíocht a ainmniú do na Gradaim chlúiteacha seo.  Tá na Gradaim seo oscailte do bhaill Chumann Tráchtála na Gaillimhe agus is féidir leo siúd nach baill den Chumann iad cur isteach ar an gcatagóir ‘Best Emerging Enterprise’.  Tá foirm iarratais ar fáil ag an nasc seo a leanas:

https://www.galwaychamber.com/wp-content/uploads/2016/09/Awards-Brochure-2016.pdf

Go n-éirí libh!

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Lean muid…

Lean muid ar Facebook agus Twitter agus coinnigh tú féin ar an eolas maidir leis an nuacht is déanaí  ó  Ghaillimh le Gaeilge. Seol samplaí den dátheangachas i do ghnó chuig eolas@gleg.ie agus scaipfimid an scéal ar leathanach Ghaillimh le Gaeilge.
facebook

https://www.facebook.com/GaillimhleGaeilge

 

twitter

http://www.twitter.com/GaillimhGaeilge
_________________________________________________________________________________________________________________________
Dlúthchairde Ghaillimh le Gaeilge 2016

dahg-logo Post gretb_logo_colour
New Galway GAA Crest (3) logo_Europus
eyre_square Advertiser_Nua
OE Gaillimh_nua1     Top_Oil_beag
Faigheann Gaillimh le Gaeilge maoiniú ón gCrannchur Náisiúnta tríd an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta, ó Chomhairle Cathrach na Gaillimhe agus ó Chairde Ghaillimh le Gaeilge i gcomhar le Cumann Tráchtála na Gaillimhe.
Catagóir/Category: Nuachtlitir

Comments are closed.