DEIS – Bealtaine 2017

Na Scéalta is déanaí ó Ghaillimh le Gaeilge

Plean Teanga do Chathair na Gaillimhe 

D’fhógair, Seán Kyne TD, An Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe  agus  Gaeltachta,  Gaillimh le Gaeilge mar an eagraíocht  a bheidh ceannasach as plean teanga a ullmhú agus a fheidhmiú do chathair na Gaillimhe faoin bpróiseas pleanála teanga. LydonImages_63

Is é seo a bhí le rá aige agus é ag déanamh an fhógra ag Bronnadh Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2017:

“Tar  éis plé agus cíoradh a bheith déanta faoi cén eagraíocht a bheidh ceannasach as plean teanga a ullmhú agus a fheidhmiú do chathair na Gaillimhe faoin bpróiseas pleanála teanga, tá áthas orm a fhógairt anseo tráthnóna, gurb iad Gaillimh le Gaeilge atá roghnaithe mar an Cheanneagraíocht chun é sin a dhéanamh. Is i gcomhar le páirtithe leasmhara ar nós Comhairle Cathrach na Gaillimhe  a tharlaíodh sé seo agus ba mhaith liom an deis a thapú chun gach rath a ghuí ar Bhríd agus a leathbhádóirí san obair dhúshlánach seo. Níl aon dabht ach gur chun leasa agus chun tairbhe na Gaeilge a bheith an plean teanga seo don chathair. Cuideoidh sé chomh maith le branda chultúrtha Ghaelach na cathrach a fhréamhú don todhchaí.”

__________________________________________________________________________________________

Ionad na Faiche Móire, fógartha mar ‘Treibh Nua na Gaillimhe’

Ceann de shiopalanna móra iarthar na hÉireann – Ionad na Faiche Móire/Eyre Square Centre i gceartlár chathair na Gaillimhe ainmnithe mar ‘Treibh Nua na Gaillimhe don Bhliain 2017’. D’fhógair Seán Kyne, TD, an tAire Stáit do 

Liam Downes, Nial Donoghue agus Avril Smith, Ionad na Faiche Móire/Eyre Square Centre i dteannta Seán Kyne TD, Aire Stáit sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta agus Bernadette Mullarkey, Cathaoirleach Ghaillimh le Gaeilge i láthair ag Bronnadh Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh in Óstán Bhóthar na Trá, Gaillimh. Ainmníodh Ionad na Faiche Móire/Eyre Square Centre, Treibh Nua na Gaillimhe 2017 - buaiteoirí iomlán an Ghradaim ar an oíche.

Liam Downes, Nial Donoghue agus Avril Smith, Ionad na Faiche Móire/Eyre Square Centre i dteannta Seán Kyne TD, Aire Stáit sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta agus Bernadette Mullarkey, Cathaoirleach Ghaillimh le Gaeilge i láthair ag Bronnadh Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh in Óstán Bhóthar na Trá, Gaillimh. Ainmníodh Ionad na Faiche Móire/Eyre Square Centre, Treibh Nua na Gaillimhe 2017 – buaiteoirí iomlán an Ghradaim ar an oíche.

Ghnóthaí Gaeltachta, gurb é an t-ionad siopadóireachta, a bhuaigh príomhghradam an dátheangachais do ghnólachtaí na Gaillimhe – Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh ag searmanas speisialta an Ghradaim in Óstán Bhóthar na Trá le déanaí.

Bronnadh Gradam Speisialta na Moltóirí ar Mary’s Fish Gaillimh –  aitheantas spesialta do ghnólacht a chuir isteach ar an nGradam den chéad uair agus a bhain caighdeán an-ard amach. Judy Greene Pottery a rinne urraíocht ar an duais seo.

Ina theannta sin, bhronn na Moltóirí Scoláireacht Ollscoile, urraithe ag Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh ar ghnó atá ag déanamh iarracht faoi leith chun úsáid na Gaeilge a fhorbairt ina ngnó. Bronnadh an scoláireacht seo an  PorterShed.  Is cúrsa sealbhaithe teanga, An Dioplóma sa Ghaeilge, cáilíocht Ollscoile agus cúrsa páirtaimseartha dhá bhliain, atá sa tairiscint seo.

 

Buaiteoirí na gCatagóirí; Loretta Ní Ghabháin, Lorg Media (An Catagóir ‘Seirbhísí’ urraithe ag Snap Galway), Avril Smith (An Catagóir ‘Miondíol’ urraithe ag Galway Bay FM agus buaiteoir iomlán Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2017), Claudia Mc Carthy, Carey Building Contractors (An Catagóir ‘Comhlachtaí Eile’ urraithe ag Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann Gaillimh) agus Emma Dillion-Leetch, The Connacht Hotel (An Catagóir ‘Turasóireacht agus Fáilteachas’ urraithe ag Fáilte Éireann) i láthair ag Bronnadh Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh in Óstán Bhóthar na Trá, Gaillimh.

Buaiteoirí na gCatagóirí; Loretta Ní Ghabháin, Lorg Media (An Catagóir ‘Seirbhísí’ urraithe ag Snap Galway), Avril Smith (An Catagóir ‘Miondíol’ urraithe ag Galway Bay FM agus buaiteoir iomlán Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2017), Claudia Mc Carthy, Carey Building Contractors (An Catagóir ‘Comhlachtaí Eile’ urraithe ag Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann Gaillimh) agus Emma Dillion-Leetch, The Connacht Hotel (An Catagóir ‘Turasóireacht agus Fáilteachas’ urraithe ag Fáilte Éireann) 

Jon Richards Galway Bay FM (Urra ar an gCatagóir ‘Miondíol’) Clíona Ní Mhurchú, Bainisteoir Réigiúnach, Top Oil [Buaiteoir an Ghradaim 2016 agus Ball an Phainéal Moltóireachta], Seán Kyne TD, Aire Stáit sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta, Sonya Ní Lochlainn, Bainisteoir Seirbhísí Corparáideacha, Údarás na Gaeltachta (Moltóir an Ghradaim), agus Hildegarde Naughton TD

Jon Richards Galway Bay FM (Urra ar an gCatagóir ‘Miondíol’) Clíona Ní Mhurchú, Bainisteoir Réigiúnach, Top Oil [Buaiteoir an Ghradaim 2016 agus Ball an Phainéal Moltóireachta], Seán Kyne TD, Aire Stáit sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta, Sonya Ní Lochlainn, Bainisteoir Seirbhísí Corparáideacha, Údarás na Gaeltachta (Moltóir an Ghradaim), agus Hildegarde Naughton TD

Foireann Mary’s Fish Gaillimh; James Carrick, Kasia Bradfield, Annette Flaherty agus Winnie Carrick, (Buaiteoir ‘Bronnadh Speisialta na Moltóirí’ urraithe ag Judy Greene Pottery) i láthair ag Bronnadh Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh in Óstán Bhóthar na Trá

Foireann Mary’s Fish Gaillimh; James Carrick, Kasia Bradfield, Annette Flaherty agus Winnie Carrick, (Buaiteoir ‘Bronnadh Speisialta na Moltóirí’ urraithe ag Judy Greene Pottery) i láthair ag Bronnadh Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh in Óstán Bhóthar na Trá.

Dónall Ó Braonáin, Príomhfheidhmeannach, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann Gaillimh, (Urra ar an gCatagóir ‘Comhlachtaí Eile’), Seán Kyne TD, Aire Stáit sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta, Mary Rodgers, PorterShed, (a fuair ‘Scoláireacht Ollscoile’ ar son an PorterShed agus urraithe ag Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann Gaillimh) Kenneth Deery, AIB, Noreen Conway, AIB agus Sherlin Lee,.

Dónall Ó Braonáin, Príomhfheidhmeannach, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann Gaillimh, (Urra ar an gCatagóir ‘Comhlachtaí Eile’), Seán Kyne TD, Aire Stáit sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta, Mary Rodgers, PorterShed, (a fuair ‘Scoláireacht Ollscoile’ ar son an PorterShed agus urraithe ag Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann Gaillimh) Kenneth Deery, AIB, Noreen Conway, AIB agus Sherlin Lee.

 

LydonImages_34

Dónall Ó Braonáin, Príomhfheidhmeannach, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann Gaillimh, (Urra ar an gCatagóir – Comhlachtaí Eile), Anne Melia, Fáilte Ireland, (Urra ar an gCatagóir – Fáilteachtas agus Turasóireachta), Conor O’Dowd, Iar Uachtarán Chumann Tráchála na Gaillimhe, (Urra an Ghradaim), Seán Kyne TD, Aire Stáit sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta, Bernadette Mullarkey, Cathaoirleach Ghaillimh le Gaeilge, Steve Ó Cúláin, Príomhfheidhmeannach, Údarás na Gaeltachta agus Ciarán Ó hÓgartaigh, Cathaoirleach an Phainéal Moltóireachta

LydonImages_36

An Comhairleoir Pádraig Conneely, An Comhairleoir Peter Keane, Seán Kyne TD, Aire Stáit sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta, An Comhairleoir Ollie Crowe agus an Comhairleoir Frank Fahy

 

Buaiteoirí Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2017:

  • Miondíol urraithe ag

                   gbfm web 

Ionad na Faiche Móire – Buaiteoir iomlán an Ghradaim

 

  • Fáilteachas & Turasóireacht Urraithe ag

         Failte_Ireland_Suiomh Thumbnail

The Connacht Hotel 

 

  • Seirbhísí urraithe ag

      Snap Galway

Lorg Media

 

  • Comhlachtaí Eile urraithe ag 

        OE Gaillimh_nua1

Carey Building Contractors

 

Advertiser_Nua_250_118 TG4_New_Logo_web
ARO_logo G15 (2) Chamber_web udaras-edit

___________________________________________________________________________________

Gaeilge á la Carte

Tá  Gaillimh le Gaeilge  i gcónaí ag lorg ionaid nua chun óstáil a  dhéanamh ar na lónta gnó míosúla a eagraítear agus chuige sin, táimid GALC_web_DEISsa tóir ar bhialanna agus ar óstáin i gcathair na Gaillimhe a bhfuil an Ghaeilge in úsáid acu go rialta nó go mbeadh spéis acu Gaeilge a úsáid ar na biachláir.

Tá Gaillimh le Gaeilge lánsásta comhairle a thabhairt do bhialanna ar leagan amach an bhiachláir agus ar an méid Gaeilge a bheadh oiriúnach sa bhiachlár. Cuirimid seirbhís aistriúcháin ar fáil saor in aisce chomh maith.

Tá  na hóstáin agus bialanna le biachláir dhátheangacha luaite ar  ‘Gaeilge à la Carte’  – is liosta é seo do bhialanna agus d’óstáin i gcathair na Gaillimhe atá ar fáil. Más mian leatsa an Ghaeilge a úsáid ar do bhiachlár agus a bheith curtha san áireamh ar an liosta seo, déan teagmháil le Gearóidín ar 091 568876 nó seol r-phost chuig eolas@gleg.ie

____________________________________________________________________________________

Cairde na Míosa

DLÚTHCHARAlogo Cairde cropped

Ionad na Faiche Móire

CARA MAITH 

iSupply

CARA

Computer Troubleshooters/Seirbhísí Ríomhaire Bearna Teo

 

_______________________________________________________________________________

 Dlúthchairde Ghaillimh le Gaeilge 2017

dahg-logo Post gretb_logo_colour
New Galway GAA Crest (3) logo_Europus
Eyre SQ Logo_plus Irish-02 Advertiser_Nua OE Gaillimh_nua1
 
 

Faigheann Gaillimh le Gaeilge maoiniú ón gCrannchur Náisiúnta tríd an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta, ó Chomhairle Cathrach na Gaillimhe agus ó Chairde Ghaillimh le Gaeilge i gcomhar le Cumann Tráchtála na Gaillimhe.

Catagóir/Category: Nuachtlitir

Comments are closed.