Cuirtear críoch le bliain mhór do Ghaillimh le Gaeilge

Cairde Ghaillimh le Gaeilge ag ceiliúradh na Nollag

Bhí an-cheiliúradh ag Cairde Ghaillimh le Gaeilge agus iad ag cur tús le séasúr na Nollag ag an gCóisir Nollag i gClub Áras na nGael le deireanaí. Bhí an eagraíocht ag ceiliúradh 30 bliain i mbun gnó i mbliana agus mar chuid den ócáid chuir Cathaoirleach Ghaillimh le Gaeilge, Bernaette Mullarkey, fáilte mhór IMG_0073roimh Mhéara Chathair na Gaillimhe, an Comhairleoir Pearce Flannery, agus ghabh sí buíochas leis féin, leis na Comhairleoirí eile agus leis an bPríomhfheidhmeannach Brendan McGrath as an maoiniú €50,000 atá curtha ar fáil acu do Ghaillimh le Gaeilge don bhliain amach romhainn.

Ghabh an Cathaoirleach buíochas chomh maith leis An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta as a dtacaíocht agus labhair sí ar obair na bliana.  Bhí an-rath ar Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh, Gradam Gnó Dátheangach  na Gaillimhe, leis an líon is airde iontrálaithe úra riamh  in 2017 agus  duaischiste gur fiú os cionn  fiche trí míle euro é  ó  ghnólachtaí áitiúla agus náisiúnta.  B’iad  Ionad na Faiche Móire, atá ar cheann de na hionaid siopadóireachta is mó san Iarthar a chroch leo an phríomhdhuais.IMG_0147

Chomh maith leis sin uilig, cuireadh an tSeirbhís Gaeilge sa Ghnó ar fáil do  ghnólactaí agus d’eagraíochtaí  sa chathair  agus d’oibrigh Gaillimh le Gaeilge  le 81 gnólacht ó héarnálacha difriúla, ardú 42% ar an mbliain seo caite .  De thoradh  na hoibre seo ar fad, d’úsáid 74 gnó an Ghaeilge ar bhealach éigin ina gcuid gnólachtaí i mbliana. 

Tá tús curtha leis an obair ar phlean teanga do Chathair na Gaillimhe, i gcomhpháirtíocht le Comhairle Cathrach na Gaillimhe agus le páirtithe leasmhara eile, a mbeidh sé mar aidhm aige an teanga a neartú sa chathair amach anseo.

Ag labhairt ag an ócáid, dúirt Méara Chathair na Gaillimhe, An Comhairleoir Pearce Flannery:

“Tréaslaím libh uilig as an obair dhátheangach atá á déanamh agaibh sa chathair, ní hamháin i mbliana ach le tríocha bliain anuas. Is obair í sin a chuireann go mór le rath na Gaillimhe mar chathair uathúil chultúrtha.”

Labhair sé chomh maith faoin obair atá ar bun chun plean teanga a ullmhú do chathair na Gaillimhe:

IMG_0202“Bunaíodh coiste nua, Coiste Stiúrtha Pleanála Teanga Gaillimh le tacú le agus treoir a thabhairt d’ullmhú agus seachadadh plean teanga do Chathair na Gaillimhe agus is mór agam a bheith i mo bhall den choiste sin mé féin. Táthar ag súil go mbeidh an Comhairleoir a bheas i mbun na hoibre ceaptha faoi lár mhí Eanáir agus go gcuirfear tús leis an obair ar an bplean go gairid ina dhiaidh sin.”

I measc na gCairde a bhí i láthair ag an ócáid bhí: Maeve Joyce, Bainisteoir Chumann Tráchtála na Gaillimhe, Catherine Connolly TD, Comhairleoirí Cathrach na Gaillimhe agus Stiúrthóirí agus Cairde Ghaillimh le Gaeilge.

Chuir Bácús Uí Ghríofa cáca speisialta ar fáil don ócáid agus chuir Mick Creehan agus a chairde siamsaíocht ar fáil.

Tá bliain ghnóthach eile roimh Ghaillimh le Gaeilge in 2018. Déanfar suíomh gréasáin nua a sheoladh ag tús mhí Eanáir, maoinithe ag an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, agus beidh preasócáid á reáchtáil acu chun Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh, Gradam Gnó Dátheangach na Gaillimhe, a sheoladh i gcomhar leis an Galway Advertiser ag deireadh na míosa. Is féidir le gnónna atá lonnaithe i nGaillimh agus nach bhfuil cur chun cinn na Gaeilge mar phríomhchúram orthu agus nach dtagann faoi scáth Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003, cuir isteach ar an nGradam.

Cuireann Gaillimh le Gaeilge seirbhís ‘Gaeilge sa Ghnó’ ar fáil saor in aisce le cuidiú le gnónna agus le heagraíochtaí iad féin a ullmhú don ghradam. Más mian leat tuilleadh eolais a fháil faoi Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh, déan teagmháil le Gaillimh le Gaeilge ar 091 568876, ag eolas@gleg.ie nó trí chuairt a thabhairt ar www.gleg.ie. Is féidir Gaillimh le Gaeilge a leanúint ar Facebook, ar Twitter agus ar Instagram.

Catagóir/Category: Uncategorized

Comments are closed.