Cathair Dhátheangach na hÉireann ar Winning Streak

Beidh Cathair Dhátheangach na hÉireann le feiceáil ar Winning Streak Dé Sathairn seo ag 8.30i.n. ar RTÉ 1. Caith súil air go bhfeice tú an chaoi a bhfuil gnónna i gCathair na Gaillimhe ag baint leasa as an nGaeilge chun gnó a mhealladh agus iad féin a chur chun cinn. Mar chuid dár gceiliúradh 30 bliain, chuir Gaillimh le Gaeilge fáilte roimh Michael Sweeney agus a fhoireann ón gCrannchur Náisiúnta/RTÉ ag bronnadh Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh, gradam gnó dhátheangach na Gaillimhe, níos luaithe i mbliana.

Táimid fíorbhuíoch don Chrannchur Náisiúnta a thugann maoiniú dúinn tríd an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta.

Tá Gaillimh le Gaeilge ag súil le bliain spreagúil agus tháirgiúil eile in 2018. Chuir Cathaoirleach Ghaillimh le Gaeilge, Bernadette Mullarkey, fáilte roimh fhógra a rinne Comhairle Cathrach na Gaillimh an tseachtain seo go mbeidh maoiniú de €50,000 á chur ar fáil acu don eagraíocht an bhliain seo chugainn.

“Tá tacaíocht Chomhairle Cathrach na Gaillimhe agus eagraíochtaí eile ar nós Chumann Tráchtála na Gaillimhe fíorthábhachtach do Ghaillimh le Gaeilge agus don obair a dhéanann muid sa chathair. Cuireann an tacaíocht leanúnach seo ar ár gcumas díriú isteach ar Ghaillimh a choinneáil chun tosaigh mar áit uathúil chultúrtha.”

Táthar cheana féin ag ullmhú do Ghradam 2018 a sheolfar i mí Eanáir 2018. Tá tairiscintí á lorg do Chomhairleoir oiriúnach le plean teanga a ullmhú do Chathair na Gaillimhe. Bhunaigh Comhairle Cathrach na Gaillimhe agus Gaillimh le Gaeilge coiste stiúrtha nua (Coiste Stiúrtha Pleanála Teanga Gaillimh (CSPT Gaillimh)) le tacú le agus treoir a thabhairt d’ullmhú agus seachadadh plean teanga do Chathair na Gaillimhe.

 

Catagóir/Category: Uncategorized

Comments are closed.