Gearrliosta Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2016 fógartha

07/04/2016

D’fhógair Méara Chathair na Gaillimhe, an Comhairleoir Frank Fahy an 12 ghnólacht atá tar éis cáiliú don bhabhta deiridh de Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2016, ag preasócáid in Ionad na Faiche Móire.  Is iad Gaillimh le Gaeilge i gcomhar leis an Galway Advertiser agus le tacaíocht ó Chumann Tráchtála na Gaillimhe a eagraíonn Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh, gradam bliantúil dátheangachais na Gaillimhe do ghnólachtaí.

(more…)

Filed Under: Gradamg

Déanfaidh Méara Chathair na Gaillimhe, an Comhairleoir Frank Fahy, Gearrliosta Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2016 a fhógairt ar an Déardaoin beag seo.

05/04/2016

Déanfaidh Méara Chathair na Gaillimhe, an Comhairleoir  Frank Fahy, Gearrliosta Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2016 a fhógairt ag 11.30r.n. Déardaoin an 7 Aibreán 2016 ag preasócáid a bheidh ar siúl ar urlár na talún in Ionad na Faiche Móire, Gaillimh. Tá Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh, an t-aon ghradam gnó dátheangach i nGaillimh, á reáchtáil ag Gaillimh le Gaeilge le 14 bliana anuas i gcomhpháirtíocht leis an Galway Advertiser agus is cosúil go mbeidh 2016 ar cheann de na blianta is fearr fós le 20 gnó d’ardchaighdeán ainmnithe don ghradam clúiteach seo. (more…)

Filed Under: Gradamg

Moltóirí an Ghradaim

03/03/2016

Tá an-áthas ar Ghaillimh le Gaeilge a fhógairt gurb iad;  An tOllamh Ciarán Ó hÓgartaigh, Déan Scoil Ghnó an Choláiste, Ollscoile Bhaile Átha Cliath, Siubhán Nic Grianna, Údarás na Gaeltachta,  Bernadette Mullarkey, ó Bane Mullarkey agus Stiúrthóir  Ghaillimh le Gaeilge moltóirí an Ghradaim i mbliana. Táimid fíorbhuíoch dóibh as ucht a gcuid ama don phróiseas mholtóireachta seo a dhéanamh dúinn.

Filed Under: Gradamg

Gradam 2016 – Na hAinmniúcháin

03/03/2016

Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh

Tá 20 gnólacht agus eagraíocht as earnálacha éagsúla i gcathair na Gaillimhe tar éis a n-ainm a chur chun cinn mar gradam2016_iomha_web_mor1ghnólachtaí a bhfuil bród orthu an Ghaeilge a úsáid agus a chur chur tosaigh sa chathair. Tá 11 den 20 gnólacht istigh ar an nGradam den chéad uair i mbliana, rud a léiríonn an spéis mhór atá á cur sa Ghaeilge agus an tábhacht a bhaineann leis an teanga i gCathair na Gaillimhe

Tá an líon is mó ainmniúcháin i mbliana sa chatagóir Fáilteachais & Turasóireacht! Is fiú €25,000 do pé eagraíocht/gnólacht a n-éireoidh leo an Gradam a bhaint amach i mbliana atá curtha ar fáil le cabhair ó urraí áitiúla agus náisiúnta.

 

(more…)

Filed Under: Gradamg

Dé Luain 15 Feabhra 2016 – Spriocdháta do Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2016

12/02/2016

Níl ach cúpla lá le dul go dtí an spriocdháta d’ainmniúcháin do Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2016.  Ná caill do dheis chun do ghnó/d’eagraíocht a ainmniú don Ghradam clúiteach seo. Níl ag teastáil ag an staid seo ach foirm iarratais ghairid a líonadh isteach ag an nasc seo a leanas:  http://www.gleg.ie/tograi/gradam-sheosaimh-ui-ogartaigh/conas-iontr%C3%A1il/

(more…)

Filed Under: Gradamg

Spriocdháta do Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2016 ag teannadh linn

09/02/2016

Tá níos lú ná seachtain fágtha ag gnólachtaí agus ag eagraíochtaí atá ag úsáid na Gaeilge ina gcuid gnólachtaí nó acu siúd a bhfuil spéis acu í a úsáid, chun cuir isteach ar Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2016. Is féidir leat gnó nó eagraíocht a ainmniú don Ghradam chomh maith.

(more…)

Filed Under: Gradamg

Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2016 oscailte d’ainmniúcháin

01/02/2016

 

Fógraíonn Méara Chathair na Gaillimhe, an Comhairleoir Frank Fahy urraí Ghradam 2016 a bhfuil pacáiste gnó ar fiú os cionn €25,000 luaite leo.

(more…)

Filed Under: Gradamg

Buaiteoirí Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2015 Fógartha

12/05/2015

Ollmhargadh na Seoighe i gCnoc na Cathrach ainmnithe mar Threibh Nua de chuid na Gaillimhe.

(more…)

An Gradam crochta leo ag Ollmhargadh na Seoighe, Cnoc na Cathrach agus iad ainmnithe mar Threibh Nua de chuid na Gaillimhe.

21/04/2015

I searmanas speisialta a bhí ar siúl in Óstán Chuan na Gaillimhe Déardaoin, an 16 Aibreán 2015, fógraíodh gurb iad Ollmhargadh na Seoighe i gCnoc na Cathrach príomhbhuaiteoir Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh.  Bhronn an tAire Stáit sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Joe McHugh, TD, Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh ar Aisling Joyce, Ollmhargadh na Seoighe, Cnoc na Cathrach.  (more…)

Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh le bronnadh an tseachtain seo.

14/04/2015

Fógróidh Aire Stáit na Gaeltachta, Joe McHugh T.D., Buaiteoir Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2015 ar an Déardaoin 16 Aibreán in Óstán Chuan na Gaillimhe, Bóthar na Trá, Gaillimh.  (more…)