Gearrliosta Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh, 2017 ainmnithe

12/04/2017

D’fhógair Méara Chathair na Gaillimhe, an Comhairleoir Noel Larkin, na gnólachtaí atá ar Ghearrliosta Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh ag preasócáid in Ionad na Faiche Móire inniu. Ainmníodh dhá cheann déag de ghnólachtaí agus d’eagraíochtaí ó earnálacha éagsúla ar Ghearrliosta na bliana seo – is dreamanna iad seo a bhfuil an Ghaeilge fite fuaite ina scéal féin. Tá Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh á eagrú le 15 bliana anuas ag Gaillimh le Gaeilge i gcomhar leis an Galway Advertiser agus le tacaíocht ó Chumann Tráchtála na Gaillimhe; déantar ceiliúradh ann ar na sáriarrachtaí a dhéanann an lucht gnó i nGaillimh agus iad ag baint úsáid as an nGaeilge ina gcuid oibre. 

(more…)

Filed Under: Gradamg

Na hAinmniúcháin do Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2017

15/03/2017

Na hAinmniúcháin do Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2017: 

(more…)

Filed Under: Gradamg

Ainmniúcháin fógartha do Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2017

09/03/2017

An líon is airde riamh d’iontrálaithe úra

Tá ríméad ar Ghaillimh le Gaeilge, i gcomhar leis an Galway Advertiser, a fhógairt go bhfuil 18 ngnó agus n-eagraíocht tar éis cur isteach ar Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2017. Fógrófar Gearrliosta Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2017 a fhógairt ag preasócáid in Ionad na Faiche Móire ar an 11 Aibreán. Reáchtálfar Bronnadh Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh i mí na Bealtaine, searmanas speisialta bronnta agus áit a bhfógrófar buaiteoirí na gcatagóirí agus an buaiteoir iomlán a mbronnfar pacáiste gnó ar fiú €23,000 é air. Beidh an ócáid mar bhuaicphointe ar cheiliúradh Ghaillimh le Gaeilge ar 30 bliain i mbun gnó.

(more…)

Filed Under: Gradamg

Moltóirí Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2017 fógartha

03/03/2017

Tá painéal láidir neamhspleách ag déanamh moltóireachta ar Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh arís i mbliana agus tá an-áthas ar Ghaillimh le Gaeilge a fhógairt gurb iad sin; An tOllamh Ciarán Ó hÓgartaigh, Déan Scoil Ghnó an Choláiste, Ollscoile Bhaile Átha Cliath, Clíona Ní Mhurchú, Bainisteoir Réigiúnach, Top Oil, (Buaiteoirí Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2016) Tony Barrett, Stiúrthóir WESTBIC, agus Sonya Nic Lochlainn,  Bainisteoir Seirbhísí Corparáideacha, Údarás na Gaeltachta, moltóirí na bliana seo. Tiocfaidh moltóirí Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh le chéile chun an Gearrliosta a roghnú ag tús mhí an Aibreáin. 

Filed Under: Gradamg

Ainmniúcháin an Ghradaim le fógairt go luath

03/03/2017

Tá 18 ainmniúchán istigh ar an nGradam Sheosaimh Uí Ógartaigh i mbliana agus iad ar fad breá sásta an Ghaeilge a úsáid ar bhonn laethúil ina gcuid gnónna.

(more…)

Filed Under: Gradamg

Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2017 oscailte d’ainmniúcháin

24/01/2017

Sheol Méara Chathair na Gaillimhe, an Comhairleoir Noel Larkin, Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh go hoifigiúil ag preasócáid sa PorterShed, Dé Máirt, 24 Eanáir 2017. Ag labhairt ag an bpreasócáid, chuir an Méara fáilte roimh urraí Ghradaim na bliana seo agus rinne sé comhghairdeas le Gaillimh le Gaeilge ar 30 bliain i ngnó a bhaint amach.  Dúirt sé: “Chuir bhur gcuid oibre go mór le scéal cultúrtha na Gaillimhe thar na mblianta. Chruthaigh sé a scéal speisialta féin don chathair a bhfuilimid bródúil as. Guím gach rath ar bhur gcuid oibre”.

(more…)

Filed Under: Gradamg

Seoladh oifigiúil Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2017

24/01/2017

Seoladh oifigiúil Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2017 

agus fógairt urraí an  Ghradaim

inniu,  ag 12 meán lae, Dé Máirt,  24 Eanáir 2017

(more…)

Filed Under: Gradamg

Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2017 – OSCAILTE ANOIS

03/01/2017

Is cúis áthais do Ghaillimh le Gaeilge a fhógairt go bhfuil Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2017, oscailte d’ainmniúcháin anois! Eagraíonn Gaillimh le Gaeilge an Gradam Gnó dátheangach seo i gcomhar leis an Galway Advertiser agus le tacaíocht ó Chumann Tráchtála na Gaillimhe. Tugann sé aitheantas agus údar ceiliúrtha do ghnólachtaí agus d’eagraíochtaí i gcathair na Gaillimhe as an nGaeilge a úsáid ina ngnó ar bhonn laethúil.

(more…)

Filed Under: Gradamg

Físeán d’Ócáid Bhronnta Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2016

08/06/2016

Seo daoibh ócáid Bhronnta Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2016.

(more…)

Filed Under: Gradamg

Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh le fógairt an tseachtain seo.

09/05/2016

Tá dhá cheann déag de chomhlachtaí ar Ghearrliosta Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh ar bís ag fanacht leis an ócáid speisialta bronnta Déardaoin an 12 Bealtaine ag 6.30i.n. in Óstán an Westwood, nuair a fhógróidh Aire Stáit na Gaeltachta Joe McHugh TD buaiteoirí Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2016.

(more…)

Filed Under: Gradamg