Fáilte go Gaillimh le Gaeilge.

Oibríonn Gaillimh le Gaeilge i gcomhar le Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Cumann Tráchtála na Gaillimhe agus grúpaí eile chun íomhá Ghaeilge na Cathrach a fhorbairt agus a threisiú agus cathair na Gaillimhe a chur chun cinn mar chathair dhátheangach chun stádas oifigiúil dhátheangach a bhaint amach don chathair.
Bí i do Chara